1. تأثیر سرمایه‏گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودهای آتی در توضیح بازده جاری سهام
دوره 01، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 92-109

چکیده
  طبق تئوری عدم تقارن اطلاعات، «سهامداران نهادی» می‏توانند اطلاعات محرمانه‏ای را که از مدیران شرکت کسب می‏کنند، به سایر سهامداران منتقل کنند؛ زیرا سهامداران نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را دارند. یکی از دیدگاه‌های تعیین محتوای اطلاعاتی سود، ضریب تغییر سود است؛ بدین صورت که تغییر در قیمت ...  بیشتر