1. رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و نقدشوندگی سهام

علی آشتاب؛ آمنه احمدی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 167-194

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.13067.2667

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه بین خوانایی گزارش­های مالی و نقدشوندگی سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از اطلاعات 100 شرکت تولیدی طی سال­های 1387 تا 1397 استفاده شده است. برای تحلیل یافته­ها  نیز از رویکرد معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته­ها: ...  بیشتر

2. بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری

پرویز پیری؛ علی آشتاب؛ معصومه رسولی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 161-183

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9834.2362

چکیده
  هدف: یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند که انتخاب روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل‌کنندگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد است. روش : جامعه ...  بیشتر