1. تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام: با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی محافظه‌کاری حسابداری

رویا دارابی؛ علی زارعی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 121-139

چکیده
  بیش اطمینانی مدیریت از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های مدیران اجرایی است که بر نحوه‌ی سرمایه‌گذاری، تامین مالی و سیاست‌های تقسیم سود موثر است. مدیران بیش اطمینان، به توانایی‌های خود اعتماد کاذب دارند. از این رو، تمایل بیشتری برای برآورد بیش از حد فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت سهام در آینده‌ای نزدیک خواهند داشت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ...  بیشتر