دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23، زمستان 1398، صفحه 1-204 
7. توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت

صفحه 157-177

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی


8. چالش‌های ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان

صفحه 179-204

قادر داداش زاده؛ حیدر محمدزاده سالطهl؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی زاده