بررسی تاثیر مشکلات ناشی ازهزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

چکیده

تئوری نمایندگی بیانگر آن است که غالبا بین مدیران و سهامداران تضاد منافع وجود دارد و معمولا این تضاد تحت عنوان مشکلات نمایندگی مطرح می شود. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه بین مسائل ناشی از نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از الگوی داده های ترکیبی می باشد. دوره زمانی مورد بررسی نیز از سال 1383 لغایت 1389 بوده ونمونه آماری، شامل 107 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در شرکت های که با مساله هزینه­های نماینده روبرو هستند، کمتر از سایر شرکت هاست، لیکن در مورد محتوی اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم، نتایج معناداری حاصل نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Free Cash Flow Agency Problem on the Value Relevance of Earning and Book Value

نویسندگان [English]

  • Parviz Pyri 1
  • Shahrouz Toubreh Riezi 2