بررسی تجربی عوامل مؤثر بر بازده سهام: جنبه‏‌های مختلف اثرگذار بر تصمیم‌گیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت برآورد بازده سهام به عنوان معیار بااهمیت مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از سرمایه‌گذاران، هدف از انجام این تحقیق تعیین مجموعه متغیرهایی است که بیشترین ارتباط معنی‌دار را با بازده سهام داشته باشند و در پیش‌بینی آن‌ نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کنند. برای این منظور، براساس ادبیات و پیشینه تحقیق، متغیرهای اثرگذار بر بازده آتی سهام شرکت‌ها در قالب شش گروه صورت‌های مالی، کیفیت افشا، راهبری شرکتی، کیفیت حسابرسی، ویژگی‌های بازار سهام و عوامل کلان اقتصادی طبقه‌بندی و روابط بین این متغیرها با بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفت.
جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1382-1393 می‌باشد و برای انجام این تحقیق از روش‌های تحلیل همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که گروه‌بندی متغیرهای استخراج شده از پژوهش‌های گذشته به منظور تاکید بر جنبه‌های مختلف اثرگذار بر بازده سهام، به طور معنی‌داری به درستی صورت گرفته است و متغیرهای مورد بررسی دارای تاثیر معنی داری بر بازده سهام می‌باشند. به عبارت دقیق‌تر، متغیرهای سود خالص، جریان‌های نقد عملیاتی، سود تقسیمی و اقلام تعهدی (از گروه صور‌ت‌های مالی)، مالکیت خانوادگی و مالکیت عمومی غیردولتی (از گروه راهبری شرکتی)، امتیاز قابلیت اتکا و امتیاز به موقع بودن (از گروه کیفیت افشا)، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس (از گروه کیفیت حسابرسی)، اندازه شرکت و نقدشوندگی (از گروه ویژگی‌های بازار سهام) و تغییرات قیمت دلار، سکه بهار آزادی، نفت خام، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ سود تضمین شده سالانه اوراق مشارکت (از گروه عوامل اقتصادی)، با بازده آتی سهام ارتباط معنی‌داری دارند و در پیش‌بینی آن به نحوی بااهمیت اثرگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Items on Stock Return: Different Aspects effecting on Decision Making

نویسندگان [English]

  • Azam Valizadeh Larijani 1
  • Parisa Saadat Behbahaninia 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Stock return is an important measure in investors' financial decisions, so the aim of this study is to demonstrate collection of variables which have the most correlation with stock returns and act important role in predicting it. For this end, measures affecting future stock returns was classified into six groups including financial statements, disclosure quality, corporate governance mechanisms, audit quality, stock market qualification and macroeconomic items and the relations between these items and future stock return was tested.
The sample consists of 86 listed companies on Tehran Stock Exchange’s information during 2003 to 2014 and study methods are correlation analysis, confirmatory factor analysis and path analysis.
Findings showed that selecting groups through historical studies is done true and there are significant relations between those items and future stock return. In Other Words, net income, operating cash flows, dividend and accruals (from financial statements group), family ownership and public ownership (from corporate governance group), reliability and timeliness score (from disclosure group), auditor tenure and auditor speciality (from audit quality group), firm size and liquidity (from securities market group) and changes in dollar price, gold coin, oil, inflation and mosharekat interest rate (from economic items) have significant relations with future stock return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Return
  • Corporate governance
  • audit quality
  • stock market characteristics
  • economic items