بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در سال‌های اخیر جنبه‌های مختلف اطلاعات کیفیِ گزارش‌های مالی، مورد توجه قانون‌گذاران، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه‌ای فعال در بازار سرمایه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی، به عنوان یکی از جنبه‌های مهمّ اطلاعات کیفیِ گزارش‌های مالی، با عملکرد آتی شرکت‌ و بازده بازار حول روزهای انتشار گزارش‌های مالی می‌باشد. به لحاظ نظری، لحن مورد استفاده در گزارش‌های مالی می‌تواند انتظارات مدیران از عملکرد آتی شرکت را منعکس سازد. علاوه بر این، استفاده‌کنندگانِ اطلاعات می‌توانند با تصمیم‌گیری بر مبنای آن، به این انتظارات واکنش مناسبی ارائه دهند. به منظور بررسی تجربی این موضوع، پژوهش حاضر از روش شناسی تحلیل متنی و اطلاعات 140 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1395 استفاده می‌نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که لحن گزارش-های مالی، انتظارات مدیران از عملکرد آتی شرکت را منعکس می‌کند. با این حال، بازار در روزهای حول انتشار گزارش‌های مالی، پاسخ معنی‌داری به لحن مورد استفاده در گزارش‌های مالی نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Financial Reporting Tone with Future Corporate Performance and Market Return

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Mirali 1
  • Faezeh Gholami moghaddam 1
  • Reza Hesarzadeh 2
1 M.S in Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In recent years, various aspects of the quality information of financial reports have attracted the attention of legislators, supervisory institutions and professional institutions active in the capital market. The purpose of this study was to investigate the relationship between the financial reporting tone as an important aspect of the qualitative information of financial reports, with the prediction of firm performance and market returns around the days of information dissemination. Theoretically, the tone used in financial reports can reflect managers' expectations of future corporate performance. In addition, information users can respond to these expectations by making a decision based on it. For this experimental study, the present study uses textual analysis methodology and information of 140 listed companies at Tehran Stock Exchange between 1390 and 1395. The research results indicate that managers, using the tone of financial reports, transfer their expectations of future corporate performance to potential and actual investors. However, the market does not give a meaningful answer to the tone used in the financial report on the day the information is released.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Performance
  • Textual Analysis
  • Tone