تبیین رابطه متغیرهای اساسی حسابداری و ارزش بازار سهام بر اساس چرخه عمر منتج شده از الگوهای جریان نقد.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور، رئیس دایره حسابداری بانک سینا

2 هیات علمی دانشگاه آزاد بناب

3 هیات علمی

چکیده

هدف اصلی تحقیق تجربی حاضر ارزیابی و تعیین رابطه متغیرهای سود آوری و قیمت سهام در شرکت های بورسی ایران است و درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلی چون دکینسون، آنتونی و رامش(1992) رابطه معیارهای سودآوری با قیمت سهام بر اساس الگوهای جریان نقدی را ارزیابی نماید. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد مطالعه این پژوهش سالهای 1385 الی 1390بوده و بر اساس سطوح الگوهای جریان نقدی تحلیل گردیده اند. از استراتژی همبستگی1 و گرایش کاربردی2 و لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از نظر استدلال از نوع استقرایی در این پژوهش استفاده شده و پس از تحلیل داده ها آشکارگردید که متغیرهای سودآوری مربوط به شرکت هایی که چرخه عمرشان در مراحل اولیه(ظهور، رشد و بلوغ) می باشد نسبت به شرکت هایی که در سطوح پایانی چرخه عمر(رکود و افول) منتج شده از الگوهای جریان نقدی قرار دارند، رابطه قوی با قیمت سهام در بازار سرمایه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Accounting Variables and Stock Price Based on Cash Flow Patterns

نویسنده [English]

  • ghodrat ghaderi 1
1 Head of accounting department of Sina Bank
چکیده [English]

The overall goal of this research is to test the relationship between accounting variables and stock prices are based on cash flow patterns. In particular, the profitability measures such as earnings per share , return on assets, return on equity, and sales growth , involve risk measures the ratio of market value to book value of equity and financial leverage ratio Dividend Growth in operating assets relative price earnings and book value per share plus the control variables, firm size, firm age and the stock price of the previous period were analyzed. The population of all listed companies on the Tehran Stock Exchange. During the period under study is 1385 to 1390. The experimental results obtained show that accounting variables in firms in the early stages of their life cycle( emergence , growth and maturity ) than companies that are at the end of the life cycle ( decline ) has been derived from cash flow models they have a strong relationship with stock prices in the capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cash flow patterns
  • life cycle
  • accounting variables
  • stock prices