بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن هزینه ها.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شیراز

چکیده

مطالعات گذشته رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش (افزایش بیشتر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش زمانی که سطح فعالیت افزایش می‌یابد نسبت به کاهش این هزینه‌ها زمانی که سطح فعالیت کاهش می‌یابد) را مستند کرده‌اند و این رفتار هزینه را با عوامل اقتصادی توضیح داد‌ه‌اند. در این پژوهش با در نظر گرفتن نظریه نمایندگی استدلال شده است که رفتار نامتقارن هزینه‌ها نه تنها با عوامل اقتصادی بلکه به وسیله انگیزه‌های حکومت طلبی مدیران، می‌توان درنظر گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1381 تا 1391 نشان می‌دهد که یک رابطه منفی بین توان حاکمیت شرکتی و میزان رفتار نامتقارن هزینه‌ها وجود دارد. افزون بر آن، مساله حکومت طلبی مدیران توضیحی اضافی از رفتار نامتقارن هزینه‌ها را بیان کرده و حاکمیت شرکتی از طریق مهار این انگیزه، رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Corporate Governance on Costs Asymmetric in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolah Khani 1
  • Mohammad Javad Ghaffari 2
چکیده [English]

The Effect of the Corporate Governance on Costs Asymmetric in Tehran Stock Exchange
Abstract
Prior studies have documented the asymmetrical behavior of selling, general and administrative (SG&A) costs (i.e., SG&A costs increase more when activity rises than they decrease when activity falls), and have explained this phenomenon with economic factors. In this study, we focus on agency theory and argue that SG&A cost asymmetry is driven not only by economic factors but also by managerial empire-building incentives. Our sample is consists of 100 companies listed in Tehran stock Exchange in the period of time 2002 to 2012. There is a negative association between the strength of corporate governance and the degree of cost asymmetry. Our findings suggest that the empire building problem provides an additional explanation for SG&A cost asymmetry, and that corporate governance reduces cost asymmetry by preventing empire-building managers from over-spending on SG&A costs.

Key words: Cost behavior, cost stickiness, cost asymmetry, corporate governance, empire-building problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost behavior
  • cost stickiness
  • cost asymmetry
  • Corporate governance
  • empire-building problem