نقش ویژگیهای حسابرس در بهبود کیفیت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف این مقاله، بررسی نقش حسابرس (به عنوان یکی از سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی) بر کیفیت سود شرکتهای ایرانی است. این پژوهش مبتنی بر بررسی 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازۀ زمانی 1391-1386 است. ویژگی‌های مورد مطالعه برای حسابرس در این تحقیق شامل: چرخش حسابرس مستقل، اندازۀ مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، استقرار کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی است. برخلاف مطالعات قبلی، این پژوهش از رویکردی چند بعدی برای عملیاتی کردن متغیر حسابرسی استفاده می‌کند. به‌علاوه، کیفیت سود نیز به ۷ شیوۀ مختلف اندازه‌گیری شده است.
در حضور متغیرهای کنترلی همچون اندازۀ شرکت، اهرم مالی، جریان‌های نقدی عملیاتی و انتظارات رشد سودآوری آتی، محقق دریافت که شاخص معرفی شده برای حسابرس با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه‌کاری سود، ارتباط معکوس معنادار و با معیار بهنگام بودن سود، ارتباط مستقیم معناداری داشته اما با معیارهای قابل پیش‌بینی سود و شاخص‌های ارزشی آن ارتباط معناداری ندارد. علاوه براین با تفکیک شاخص حسابرس به اجزای تشکیل‌دهنده، توان توضیحی‌دهندگی مدل‌ها از نوسان‌پذیری بیشتری برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Auditor Features in Improving Earnings Quality

نویسنده [English]

  • mohammad hosein safarzadeh
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the effect of auditor (as an external corporate governance mechanism) on the quality of reported earnings of Iranian firms. We used a sample comprised of 212 publicly traded firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) during 1386-91. Auditor features considered are auditor turnover, auditor size, auditor specialist in industry, existence of audit committee and internal control. In contrast to prior literature, auditor features are defined as a multidimensional variable. Further, the present study measures the quality of earnings in seven ways.
After controlling for firm size, leverage, operating cash flows, and growth opportunities, Empirical tests demonstrate that the overall auditor measure is 1) negatively related to the accruals quality, earnings persistence, earnings management and conservatism, 2) positively related to the earnings timeliness, and 3) not related to the earnings predictability and value relevance. Furthermore, our results suggest that disaggregating overall auditor measure into more components cause to variability in explanatory power of the models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings quality
  • Corporate governance
  • Auditor Features