بررسی رابطه بین مولفه‌های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیات علمی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

پژوهش‌های اخیر در حوزه تئوری نمایندگی روی موضوع اطلاعات ناقص تمرکز کرده‌اند. در تئوری نمایندگی، اطلاعات ناقص بدان معناست که سهامداران قادر به مشاهده تمام فعالیت‌های مدیران نباشند. این موضوع خود منجر به پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. در این شرایط، ریسک اطلاعاتی شرکت افزایش یافته و موجب بی‌میلی سرمایه‌گذاران جهت انتقال منابع مالی به شرکت می‌شود و به تبع آن، هزینه سرمایه شرکت افزایش می‌یابد، چرا که سرمایه‌گذاران در شرایط مخاطره‌آمیز، بازده بالاتری را مطالبه می‌کنند. کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی از معیارهای ریسک اطلاعاتی شرکت هستند. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های 103 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1392، و بکارگیری رویکرد رگرسیونی فاما-مک‌بث (1973)، رابطه مولفه‌های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که با افزایش ریسک اطلاعاتی (ناشی از کیفیت پایین افشا و کیفیت پایین اقلام تعهدی) صرف ریسک نیز افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج بیانگر تاثیر بیشتر عامل ریسک کیفیت اقلام تعهدی (نسبت به کیفیت افشا) بر صرف ریسک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the elements of information risk and risk premium

چکیده [English]

The recent researches in agency theory focus on imperfect information. In agency theory, the imperfect information means that shareholders cannot see the managers’ all activities, and this leads to information asymmetry. In this condition, the firm’s information risk increases and this leads to distaste of shareholders to shift the financial resources to the firm and increases the firm’s cost of capital, because the shareholders request the higher rate of return in risky situations. The elements of information risk include disclosure quality and accruals quality. In this research, using data for 103 firms listed firms in Tehran Stock Exchange from 2003 to 2013 and apply the Fama-MacBeth (1973) regression approach, the relationship between the elements of information risk and risk premium is investigated. The research results show that the increase in information risk (due to low disclosure and accruals quality) leads to the higher risk premium. Also, the results indicate that accruals quality risk factor has higher impact on risk premium than that of disclosure quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disclosure quality
  • accruals quality
  • risk premium
  • information risk