پیامدهای مالی تشدید تحریم های اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

2 استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دانشگاه آزاد

چکیده

طبق نظریه اقتصاد سیاسی، کنش­های اقتصادی و سیاسی می­تواند رفتار مدیران، حسابرسان و سرمایه­گذاران را نسبت به گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار دهند. یکی از مصادیق کنش­های سیاسی و اقتصادی کلان در سال­های اخیر، اعمال تحریم­های اقتصادی علیه ایران است. هدف این مقاله، تعیین اثر تشدید تحریم­های اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات صورت­های مالی می­باشد. داده‌های پژوهش با استفاده از نمونه­ای شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1380 تا 1393 به روش داده­های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داد مربوط بودن سود خالص و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام طی دوره تشدید تحریم­های اقتصادی کاهش یافته است. همچنین، مربوط بودن اطلاعات صورت­های مالی در شرکت­های درمانده مالی بیش از سایر شرکت­ها تحت تاثیر تحریم­های اقتصادی قرار داشته­اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Financial Consequences of Increased Economic Sanctions

نویسندگان [English]

  • mehdi arabi 1
  • mehdi taghavi 2
  • ramazanali royayee 3
  • Bahman Banimahd 4
2 university
3 islamic azad university
4 Islamic Azad University
چکیده [English]

According to the Political Economy Theory, Economic and political structures can to affect managers, auditors and investors behavior in the face of the financial reporting. One of the best examples of political and macroeconomic actions in recent years is the economic sanctions against Iran.Companies in Tehran Stock Exchange also inevitably have influenced by the pressures of economic sanctions against Iran. The purpose of this paper is to determine the effect of economic sanctions on the value relevance of financial statements. The data have been analyzed using a sample of 165 listed firms in the Tehran Stock Exchange during from 2001 to 2014 and panel data regression models. The results show that the value relevance of net income and book value of equity reduced in the period of economic sanctions. In addition, the value relevance of financial statements in the Destress firms has affected by economic sanctions more than other companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sanctions
  • Destress Firms
  • Value Relevance of Accounting Information
  • Political Economy Theory