تعداد مقالات: 225
201. بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تاکید بر انعطاف‌پذیری مالی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-180

پری چالاکی؛ غلامرضا منصورفر؛ امیر کرمی


202. گردش شرکای مؤسسۀ حسابرسی، کیفیت سود و محافظه‌کاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-173

محمد کاشانی پور؛ محمدعلی رجب بیکی؛ محمد جندقی قمی


203. تحلیل و آسیب‌شناسی پژوهش‌های حسابداری برمبنای رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-134

عزیز گرد؛ سید حسام وقفی؛ مهناز آهنگری؛ سیده سعیده هاشمی


204. تأثیر بحران مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه و ارزش سهام

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 145-168

علی کارشناسان؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی


206. بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-183

پرویز پیری؛ علی آشتاب؛ معصومه رسولی


208. توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 157-177

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی


209. تأثیر خوش‌بینی و بدبینی مدیران بر مدیریت سود

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 157-180

حامد رضازاده؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی


213. رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت: نقش تعدیل کننده مسئولیت اجتماعی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 135-151

علی ترشیزی؛ حمید رضا بزاززاده تربتی


214. بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 169-191

زینب زحمتکش؛ محمود معین الدین؛ مهدی ناظمی اردکانی


215. توان مدیریتی و هموارسازی سود نقدی: رویکرد پویا

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 211-238

عباس افلاطونی


216. تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی؛ با تاکید بر راهبردهای تمایز و رهبری هزینه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 185-213

ایمان داداشی؛ زهرا امیری لولاکی


217. استراتژی شرکت‌ها در انتخاب رویکردهای مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 189-213

محمد فیروزیان نژاد؛ محمد رمضان احمدی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر


218. چالش‌های ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 179-204

قادر داداش زاده؛ حیدر محمدزاده سالطهl؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی زاده


220. انحراف اهرم مالی از اهرم هدف و هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 153-181

مریم دولو؛ امیر ونکی


221. بررسی رابطه هموارسازی سود و ریسک غیرسیستماتیک و گردش مدیرعامل

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 193-224

محمد امید اخگر؛ زهرا محمودی


222. بررسی کارایی بازار سرمایه در تحلیل اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 239-265

لیلا لک؛ اله کرم صالحی؛ مهدی بصیرت


223. تاثیر راهبرد تنوع بخشی بر مدیریت سود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 215-234

حسین بستانی


224. عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها‌: نقش افشا اطلاعات پایداری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 215-242

حسین جعفری جم؛ فائزه علی عسگری؛ حمید زارعی


225. بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 189-215

سحر سپاسی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ زینب خواجوی