تعداد مقالات: 225
126. بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری بر تأخیر در گزارش حسابرسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 91-107

زهره حاجیها؛ صلاح الدین قادری


127. رایه مدلی جامع برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی با استفاده از منطق فازی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-116

کیهان آزادی؛ محمد رضا نیک بخت؛ موسی بزرگ اصل


128. نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 93-106

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ جواد معصومی


129. نقش ریسک سیستماتیک مبتنی بر زمان در سودهای مومنتوم

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-100

سید محمود موسوی شیری؛ انسیه اکبری


130. بررسی عوامل موثر اخلاقی در مدیریت سود

دوره 02، شماره 3، بهار 1391، صفحه 65-77

محمد حسین ودیعی؛ محمد رضا عباس زاده؛ صالح عنبرانی


131. تأثیر اخبار خوب و بد بر رابطه‌ی بین افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-114

یحیی کامیابی؛ وحید اسکو؛ احسان بوژمهرانی


134. تاثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه ی حسابرسی شرکت های بورسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 87-107

سیدعلی واعظ؛ محمد رمضان احمدی؛ محسن رشیدی باغی


135. نقش ویژگیهای حسابرس در بهبود کیفیت سود

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 85-106

محمدحسین صفرزاده


136. بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر صرف ریسک بازده .

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-100

اسفندیار ملکیان؛ سیده زهرا نصیری


137. اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه برعمق بازار.

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 89-110

مهدی صالحی؛ فریبا عرب بافرانی


138. تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی با تاکید بر انگیزه‌های فرصت طلبانه.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 89-110

سحر سپاسی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی صیادی صومار


140. بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-100

عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت


141. رابطه محافظه کاری با استراتژی‌های حسابرسان به منظور مواجهه با ریسک صاحبکار

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-125

مصطفی عبدی؛ حسن زلقی؛ مهدی کاظمی علوم


142. تاثیر کیفیت حسابرسی بر اختلاف صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-130

مریم قزل سفلی؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی مرادی


143. بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 81-98

مهدیه میرعلی؛ فایزه غلامی مقدم؛ رضا حصارزاده


144. رقابت اعلامیه‌های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-126

محمود لاری دشت بیاض؛ محمدحسین ذوالفقارآرانی؛ کیمیا اکرمی


146. اثر چسبندگی انتظارات مدیران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش مدیران غیرموظف

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-133

عباسعلی دریائی؛ یاسین فتاحی


148. تاثیر فرصت‌های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 99-131

یحیی کامیابی؛ محسن حسن نتاج کردی؛ جمیل ابراهیمی