تعداد مقالات: 225
101. بررسی ارتباط درماندگی مالی و تأخیر گزارش حسابرسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 57-77

نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ محمود قربانی


102. بررسی اثر ویژگی های خاص شرکتها بر مدیریت سرمایه در گردش

دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 71-89

مهدی بهارمقدم؛ وحید محمدرضاخانی؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه


103. استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری در شرایط عدم اطمینان محیطی.

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 67-85

محمد حسین قائمی؛ مسعود حسینی؛ محمد باقر کریمی


104. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه سهم بازار محصول و نقد شوندگی سهام.

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 71-88

سید حسن صالح نژاد؛ سید حسام وقفی؛ یگانه گرجی


105. ساختار سرمایه ، رقابت در بازار محصول و عملکرد شرکت.

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 65-84

حمید رضا وکیلی فرد؛ سید احمد موسوی


106. بررسی رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگه داشت وجه نقد با لحاظ شرایط محدودیت مالی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-82

دکتر احمد خدامی پور؛ میثم امینی نیا؛ محمد حسن فدوی


107. انعطاف پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه .

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-88

صابر شعری آناقیز؛ علی رحمانی؛ قاسم بولو؛ بهرام محسنی ملکی رستاقی


109. بررسی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات و تأثیر آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-86

محمدرضا مهربان پور؛ مهناز آهنگری؛ سید حسام وقفی؛ پرویز مام صالحی


110. تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر ارزش شرکت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-84

داریوش فروغی؛ نرگس موذنی


112. توانایی، دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 85-110

رضا طاهری عابد؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ خسرو فغانی ماکرانی


113. تأثیر تهدیدها بر استقلال حسابرسان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-80

سمیه سلیمانی؛ محمدرضا شورورزی؛ زهرا نوری توپکانلو


114. بررسی تجربی عوامل مؤثر بر بازده سهام: جنبه‏‌های مختلف اثرگذار بر تصمیم‌گیری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-102

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا


115. تأثیر رتبه کیفیت افشا واطلاع رسانی مناسب بر ظرفیت بدهی

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 107-136

وهاب رستمی؛ لیلا رضایی


116. بررسی تاثیر تغییرپذیری اقلام تعهدی بر باور نا همگن سرمایه گذار

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-111

مریم صفرپور؛ رویا دارابی؛ محسن حمیدیان


119. مدل سازی کیفیت حسابداری

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 75-100

آرش قربانی


124. بررسی رابطه‌ی اقلام تعهدی اختیاری با تعدیلات سنواتی و نوع اظهارنظر حسابرسی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 89-103

موسی بزرگ اصل؛ مریم دهقانی فیروز آبادی


125. بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-110

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ خدیجه جعفری پور