تعداد مقالات: 225
26. تحلیل محتوای نظریه‌های تقلب مالی و ارائه فراالگوی چندبعدی تقلب

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-36

محمد نمازی؛ سمیه حسینی نیا


29. نقش سوگیری تازه‌گرایی در تشکیل الگوی تداوم؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-23

غلامحسین اسدی؛ مریم دولو؛ سبحان اسکینی


38. اشتباهات رایج در پژوهش های تجربی حسابداری

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-45

بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور


39. تاثیر دوگانگی وطیفه مدیرعامل بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-52

داریوش فروغی؛ امین ساکیانی


40. بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-45

شکرالله خواجوی؛ علیرضا ممتازیان؛ علی اضغر دهقانی سعدی


42. بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 44-23

محمدحسین ستایش؛ رضا تقی زاده؛ محمد جوکار


43. پیامدهای مالی تشدید تحریم های اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-52

مهدی عربی؛ مهدی تقوی؛ رمضانعلی رویایی؛ بهمن بنی مهد


44. تحلیل اثرات نرخ تورم، اندازه شرکت و پایداری سود بر مربوط بودن سود خالص

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 29-48

محمدعلی آقائی؛ حمیدرضا وفایی


47. ارزیابی مدل شفافیت گزارشکری مالی پیشنهادی بر مبنای هزینه سرمایه سهام عادی.

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-46

فرزانه یوسفی اصل؛ مهناز ملانظری؛ غلامرضا سلیمانی امیری


49. تاثیر الگوهای تاریخی سود و سود نقدی بر محتوای اطلاعاتی سود نقدی جاری برای پیش‌بینی سود-های آینده در زمان کاهش سود .

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-45

حسین سجادی؛ جواد نیک کار؛ سعید حاجی زاده؛ الهه ملک خدایی


50. بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و انگیزه‌های مالکانه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 21-45

غلامرضا کرمی؛ علی ابراهیمی کردلر؛ علی رضائی هرندی