کلیدواژه‌ها = چسبندگی انتظارات مدیران
تعداد مقالات: 1
1. اثر چسبندگی انتظارات مدیران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش مدیران غیرموظف

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-133

عباسعلی دریائی؛ یاسین فتاحی