کلیدواژه‌ها = تئوری علامت‌دهی سود تقسیمی
تعداد مقالات: 1
1. آزمون تئوری علامت دهی و تئوری سودهای پیشین در رابطه میان تقسیم سود و سودآوری آتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 101-118

مهدی مرادزاده فرد؛ ناهید محرم زاده