کلیدواژه‌ها = حساسیت بازدهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش عامل رشد در حساسیت بازدهی به اقلام تعهدی اختیاری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-93

مهدی مشکی میاوقی؛ فاطمه وثوقی