کلیدواژه‌ها = جریان نقد آزاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر مسئله نمایندگی بر روی چسبندگی هزینه‌ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-136

محمد علی آقایی؛ حسین اعتمادی؛ حسن حسنی