کلیدواژه‌ها = اعداد فازی مثلثی
تعداد مقالات: 1
1. رایه مدلی جامع برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی با استفاده از منطق فازی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-116

کیهان آزادی؛ محمد رضا نیک بخت؛ موسی بزرگ اصل