نویسنده = مهدی ابراهیمی میمند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چگونگی افشای ریسک در گزارش‌ سالانه شرکت‌ها و عوامل موثر بر آن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-29

محمد نمازی؛ مهدی ابراهیمی میمند