نویسنده = مهدی مشکی میاوقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش تعدیل‌ کننده‌ عوامل ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 135-156

اسماعیل اقدامی؛ مهدی مشکی میاوقی؛ سینا خردیار؛ سهراب کردرستمی


2. بررسی نقش عامل رشد در حساسیت بازدهی به اقلام تعهدی اختیاری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-93

مهدی مشکی میاوقی؛ فاطمه وثوقی