1. بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد

محمد رضا عباس زاده؛ نوید پایدارمنش؛ متینا خرمی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 53-68

چکیده
  با توجه به نگرش عام تاثیر افزایش تورم در کشور بر نگهداری وجه نقد و نگرش تخصصی تغییرات در چرخه عملیات اصلی شرکتها بر وجه نقدی که باید نگهداری شود در این پژوهش به بررسی اثر نرخ تورم و چرخه عملیاتی فعالیتهای اصلی شرکت بر نگهداری وجه نقد در شرکت می‌پردازیم. تحقیق در بازه زمانی ده ساله‌ی سال‌های 1382 تا 1392 برای 118 شرکت انجام شده است. تحقیق ...  بیشتر