1. بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی نیا

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 45-60

چکیده
  امروزه در محیط کسب و کار جلب رضایت مشتری در دستیابی سازمان‌ها به اهدافشان نقشی مهم و اساسی دارد. اما نمی-توان گفت که همه‌ی مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند و نکته‌ای که در مطالعات مدیریت ارتباط با مشتری بر آن تأکید می‌شود، مسأله تمرکز مشتری است. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی ...  بیشتر