نویسنده = نسرین یوسف زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-20

امید پورحیدری؛ نسرین یوسف زاده؛ زینب اعظمی؛ زهرا معصومی بیلندی