نویسنده = مهدی صفری گرایلی
تعداد مقالات: 3
1. توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 157-177

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی


3. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 115-137

علی کیا؛ مهدی صفری گرایلی