نویسنده = ویدا مجتهدزاده
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر مدیریت سود و هزینه سرمایه سهام

دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 9-28

ویدا مجتهدزاده؛ زهرا بابائی