نویسنده = محمد حسین ودیعی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل موثر اخلاقی در مدیریت سود

دوره 02، شماره 3، بهار 1391، صفحه 65-77

محمد حسین ودیعی؛ محمد رضا عباس زاده؛ صالح عنبرانی