نویسنده = مهدی عربی
تعداد مقالات: 2
1. اشتباهات رایج در پژوهش های تجربی حسابداری

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-45

بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور


2. رابطه بین ویژگیهای هیات مدیره و زمان بندی گزارشگری مالی.

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 107-124

مهدی عربی؛ شیوا حسن پور