نویسنده = مجید گلدوست
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر ادراک اخلاقی و شهود بر قضاوت اخلاقی حسابداران نسبت به هشداردهی تخلفات مالی در بخش عمومی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-24

مجید گلدوست؛ قدرت الله طالب نیا؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رمضانعلی رویایی