نویسنده = هاشم ولی پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش و انگیزه هیأت‌مدیره در اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-84

شکرالله خواجوی؛ هاشم ولی پور؛ هاشم کاویانی فرد