نویسنده = شیوا حسن پور
تعداد مقالات: 3
1. پیامدهای مالی تشدید تحریم های اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-52

مهدی عربی؛ مهدی تقوی؛ رمضانعلی رویایی؛ بهمن بنی مهد


2. اشتباهات رایج در پژوهش های تجربی حسابداری

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-45

بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور


3. رابطه بین ویژگیهای هیات مدیره و زمان بندی گزارشگری مالی.

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 107-124

مهدی عربی؛ شیوا حسن پور