نویسنده = فرخ برزیده
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-34

فرخ برزیده؛ جعفر باباجانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ احمد عبداللهی