تعداد مقالات: 210
52. بررسی میزان تعامل رشته حسابداری با سایر علوم و رشته‌های دانشگاهی از بُعد پژوهشی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-44

غلامحسین مهدوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا


53. مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-48

احمد احمدی؛ فرزانه نصیرزاده؛ محمدرضا عباس زاده


56. سیر تحول کتاب‌های درسی اصول حسابداری1 در ایران از سال 1340 تا 1390

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-58

منصور قادری آذر؛ احمد ناصری


60. بررسی رابطه سبزبودن زنجیره تأمین با ارزش شرکت‌های تولیدی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-67

زهرا دیانتی دیلمی؛ مهسا غفاریان قدیم


61. تبیین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و تأثیرآن بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 47-74

سید احمد موسوی؛ فرزین رضایی؛ فرهاد شاه ویسی


62. بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 53-68

محمد رضا عباس زاده؛ نوید پایدارمنش؛ متینا خرمی


64. بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-60

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی نیا


65. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 02، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 41-61

غلامحسین سلیمانی امیری؛ اکرم رام


66. بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه گزارشات حسابداری برای گرفتن تصمیم توسط مدیران شرکت

دوره 02، شماره 3، بهار 1391، صفحه 53-64

محسن دستگیر؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ اکبر رحیمی پور


68. بررسی اثرات پویای تکانه های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام

دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 52-70

مهدی مرادزاده فرد؛ نورالدین موسی زاده عباسی؛ اتابک شهباززاده


69. بررسی ارتباط بین شتاب سود با بازده سهام.

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 41-55

احمد بدری؛ فرهاد فضیلت؛ سعید شهابی


71. ارزشمداری اطلاعات حسابداری طی زمان.

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 49-65

بیتا مشایخی؛ مریم قدس حسن آباد


72. بررسی رابطه بین مولفه‌های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک.

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 49-64

عباس افلاطونی؛ حسن زلقی؛ عاطفه آذر


73. بررسی اثر شدت رقابت بازار محصول بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد.

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-66

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی؛ مهدی بشیری جویباری


74. تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام.

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-72

داریوش فروغی؛ پیمان قاسم زاد


75. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده اضافی مطلق.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 47-70

حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی