تعداد مقالات: 218
53. بررسی میزان تعامل رشته حسابداری با سایر علوم و رشته‌های دانشگاهی از بُعد پژوهشی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-44

غلامحسین مهدوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا


54. مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-48

احمد احمدی؛ فرزانه نصیرزاده؛ محمدرضا عباس زاده


57. سیر تحول کتاب‌های درسی اصول حسابداری1 در ایران از سال 1340 تا 1390

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-58

منصور قادری آذر؛ احمد ناصری


58. تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-46

سید علی حسینی؛ فاطمه گرامی راد؛ طیبه زارع زردینی


62. بررسی رابطه سبزبودن زنجیره تأمین با ارزش شرکت‌های تولیدی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-67

زهرا دیانتی دیلمی؛ مهسا غفاریان قدیم


63. تبیین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و تأثیرآن بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 47-74

سید احمد موسوی؛ فرزین رضایی؛ فرهاد شاه ویسی


64. بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 53-68

محمد رضا عباس زاده؛ نوید پایدارمنش؛ متینا خرمی


66. بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-60

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی نیا


67. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 02، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 41-61

غلامحسین سلیمانی امیری؛ اکرم رام


68. بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه گزارشات حسابداری برای گرفتن تصمیم توسط مدیران شرکت

دوره 02، شماره 3، بهار 1391، صفحه 53-64

محسن دستگیر؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ اکبر رحیمی پور


70. بررسی اثرات پویای تکانه های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام

دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 52-70

مهدی مرادزاده فرد؛ نورالدین موسی زاده عباسی؛ اتابک شهباززاده


71. بررسی ارتباط بین شتاب سود با بازده سهام.

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 41-55

احمد بدری؛ فرهاد فضیلت؛ سعید شهابی


73. ارزشمداری اطلاعات حسابداری طی زمان.

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 49-65

بیتا مشایخی؛ مریم قدس حسن آباد


74. بررسی رابطه بین مولفه‌های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک.

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 49-64

عباس افلاطونی؛ حسن زلقی؛ عاطفه آذر


75. بررسی اثر شدت رقابت بازار محصول بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد.

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-66

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی؛ مهدی بشیری جویباری