226. تأثیر عملکرد پایداری شرکت بر ارزش افزوده اقتصادی در طی چرخه عمر شرکت

وحید امین؛ سید حسن صالح نژاد

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.11879.2568

چکیده
  هدف: امروزه پایداری شرکتی به عنوان یک رفتار ارزشی و اخلاقی در ارتباط با تصمیم­گیری شرکت­ها درباره موضوعاتی همچون مدیریت منابع انسانی و محیطی، سلامت کاری و روابط اجتماعی است. طبق نظریه چرخه عمر، سازمان ها با توجه به منابعی که در اختیار دارند، در هر یک از مراحل چرخه عمر، رفتار متفاوتی در قبال جامعه و نیز رسیدن به توسعه پایدار، از ...  بیشتر

227. تاثیر محافظه کاری اجتماعی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل : آزمونی از نظریه روانشناختی شخصیتی

احسان قاسمی نژاد؛ بهمن بنی مهد

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12763.2637

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر  بررسی تاثیر محافظه کاری اجتماعی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل است که می تواند بر قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان تاثیر مثبت داشته باشد. روش: این پژوهش، از نوع پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی است و نمونه آماری پژوهش را 466 نفر از حسابرسان مستقل سازمان حسابرسی ، دیوان محاسبات کشور و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ...  بیشتر

228. ارزیابی رویکرد خرید و نگهداشت در رویداد پژوهی با افق زمانی بلندمدت

محمد رحیم پور؛ محمد حسین قائمی؛ غلامرضا کردستانی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.13637.2712

چکیده
  هدف: در رویداد پژوهی ، سنجش عملکرد غیرعادی ناشی از رویدادهای خاص در بلندمدت، بر اساس رویکردهای مختلف انجام می­شود، یکی از آنها خرید و نگهداشت است. در این رویکرد به طور معمول از دو روش شرکت همتا و پرتفوی مرجع استفاده می­شود. هدف این پژوهش ارزیابی رویکرد خرید و نگهداشت در سنجش عملکرد با تأکید بر افق زمانی بلندمدت است. روش: در این پژوهش ...  بیشتر

229. تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مدیریت سود

فخرالدین محمدرضائی؛ ایمان خسرویان؛ احسان دولت زارعی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 31-61

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12762.2636

چکیده
  هدف: علیرغم اهمیت موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی در سال‌های اخیر، شواهد تجربی بسیار ناچیزی در ارتباط با محرک‌ها و پیامدهای آن وجود دارد. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی نقش تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر مدیریت سود می‌باشد. روش: به‌منظور نیل به این هدف، 1147 سال - شرکت در طی دوره زمانی 1396-1386 با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه ...  بیشتر

230. هزینه‏ های سیاسی و مدیریت سود واقعی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

رضا جامعی؛ پیمان رسولی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 53-84

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12279.2605

چکیده
  هدف: در جهان امروزی که روابط سیاسی از عوامل مهمی برای دسترسی شرکت‌ها به منابع افتصادی محسوب می‌شود مدیران با اقداماتی در تلاش اند که سود شرکت را بهتر از آنچه که هست نشان دهند. بر همین اساس هدف این پژوهش، تاثیرهزینه‏های سیاسی بر مدیریت سود واقعی  با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری می­باشد. روش: در این پژوهش، تعداد 87 شرکت از بین ...  بیشتر

231. ارائه الگوی مفهومی انگیزه ها‌ و رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار حسابرسان مبتنی بر نظریه داده بنیاد

آزیتا پورداداشی؛ علیرضا معطوفی؛ ابراهیم عباسی؛ منصور گرکز

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 63-84

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.13392.2688

چکیده
  هدف:با ورود مباحث رفتارشناسی و روان­شناسی بر بستر حرفه حسابداری و حسابرسی حوزه‌های جدیدی از معانی وارد این عرصه گشت و توجه به نقش انسان، انگیزه­ها و رفتارهای او در این حرفه افزایش یافت. تلاش برای شناسایی و تعریف واژه چندوجهی، غیرشفاف و پیچیده «سازمان­یار» موجب شد، هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی انگیزه­ها و رفتارهای ...  بیشتر

232. تدوین مدل حاکمیت شرکتی با محوریت هیئت مدیره در بانکهای دولتی

یوسف مبینی دهکردی؛ محمدرضا دلوی اصفهانی؛ علیرضا شیروانی جوزدانی؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 85-107

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12869.2643

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی برای شناسایی ابعاد مختلف هیئت مدیره جهت اعمال حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی می باشد. روش: ماهیت این پژوهش اکتتشافی با رویکرد استقرایی و فلسفه آن تفسیری با جهت توسعه ای است برای این منظور از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردید. جامعه آماری ، اساتید دانشگاه آشنا به مبحث حاکمیت شرکتی در حوزه ...  بیشتر

233. تاثیر توانایی مدیریت و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین بیش‌اعتمادی مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی

حسن زلقی؛ سالار سیفی لاله؛ فاطمه سادات مینایی تبریزی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 85-110

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12593.2625

چکیده
  هدف: صورت­های مالی حسابرسی‌شده، مهم­ترین منبع اطلاعاتی سرمایه­گذاران است. بنابراین تعیین حق‌الزحمه حسابرسی با تصمیم مدیریت شرکت، اهمیت ویژه­ای دارد. مدیریت نیز دارای ویژگی­هایی است که در مذاکره برای حق­الزحمه حسابرسی مورد توجه است. هدف پژوهش، بررسی تاثیر توانایی مدیران و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین بیش‌اعتمادی ...  بیشتر

234. واکاوی نظریه درونداد- فرآیند- برونداد در تبیین تاثیر سطح تحصیلات اعضای هیئت‌مدیره بر ضعف کنترل‌های داخلی

روح اله عرب؛ مریم رضایی منفرد؛ محمد غلامرضاپور؛ نرجس امیرنیا

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12909.2645

چکیده
  هدف: وظیفه استقرار کنترل‌های داخلی اثربخش و فاقد ضعف بر عهده هیئت‌مدیره می‌باشد. از طرف دیگر بر اساس نظریه درونداد- فرآیند- برونداد سطح تحصیلات اعضای هیئت‌مدیره از اهمیت بسزایی برخوردار است و افزایش سطح تحصیلات اثربخشی هیئت‌مدیره را افزایش دهد. بنابراین سطح تحصیلات هیئت‌مدیره می‌تواند از عوامل تاثیرگذار بر کنترل داخلی باشد. ...  بیشتر

235. ارائه‌ی الگوی سنجش محافظه‌کاری مشروط حسابداری از طریق آزمون مدل‌های باسو، و بال و شیواکومار

سمیرا هنربخش؛ محمدحسین رنجبر؛ علی امیری؛ داود خدادادی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 111-143

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12318.2607

چکیده
  هدف: هدف اول این پژوهش ارزیابی مدل­های اولیه­ی باسو، و بال و شیواکومار جهت سنجش محافظه ­کاری حسابداری و تعیین این است که از بین مدل­های موجود، کدام مدل در ایران قدرت تبیین بیشتری در سنجش محافظه ­کاری حسابداری دارد. هدف دوم تعدیل دو مدل فوق، از طریق شناسایی فاکتورهای دیگر اثرگذار بر محافظه­ کاری حسابداری و هدف آخر ارائه­ی ...  بیشتر

236. محافظه‌کاری شرطی و شاخص‌های اخبار بد غیرتجمعی در مدل‌های تعهدی

سعید امامی ده چشمه؛ ولی خدادادی؛ سعید نصیری؛ مهدی بصیرت

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 129-153

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12799.2639

چکیده
  هدف: محافظه­کاری شرطی بخش جدانشدنی از فرایند اقلام تعهدی عادی است که در این مدل­ها فرموله نشده­است. این تحقیق می­کوشد مطابق با بایزالف و همکاران (2016)، از طریق کنترل رفتار نامتقارن متغیرهای توضیحی در مدل­های تعهدی، که ناشی از رعایت اصل محافظه­کاری شرطی بوسیله حسابداران است، از یک سو تغییر در قدرت توضیح­دهندگی مدل­های ...  بیشتر

237. تنوع جنسیتی و احتمال تجدید ارائه صورت‌های مالی: آزمون نظریه پویایی گروه

مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم؛ هایده رضائیان؛ هلیا نیری

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 145-166

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12241.2602

چکیده
  هدف: بر اساس نظریه پویایی گروه، رفتار فرد تحت تاثیر ویژگی‌های گروه است. پویایی گروه موجب اثربخشی تصمیمات و بهبود تفکر گروهی می‌گردد. تنوع جنسیتی به عنوان یکی از سازوکارهای پویایی گروه در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی، از طریق ایجاد ناهمگونی می‌تواند منجر به توانایی حفظ و افزایش استقلال فکری اعضاء و گسترش فرهنگ تفکر گروهی شده و در نهایت ...  بیشتر

238. خوش‌بینی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی: با تأکید بر نقش تعدیلی مکانیزم‌های نظام راهبری

ابوطالب مهرفر؛ حسین کاظمی؛ فرزین رضایی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 155-178

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12134.2611

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه‌ی خوش‌بینی مدیریت با کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی است. روش پژوهش: داده‌ها و اطلاعات مالی، از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 الی 1396 استخراج ‌شده که بعد از اعمال محدودیت‌های آماری تعداد 171 شرکت جهت آزمون فرضیه‌ها ...  بیشتر

239. رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و نقدشوندگی سهام

علی آشتاب؛ آمنه احمدی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 167-194

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.13067.2667

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه بین خوانایی گزارش­های مالی و نقدشوندگی سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از اطلاعات 100 شرکت تولیدی طی سال­های 1387 تا 1397 استفاده شده است. برای تحلیل یافته­ها  نیز از رویکرد معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته­ها: ...  بیشتر

240. نگرش کارآمدی حسابرس در مذاکره و بی‌طرفی حسابرس: تحلیلی بر نقش هویت حرفه‌ای حسابرس

سید نیما حسینی؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن ولیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.11549.2537

چکیده
  هدف: هویت حرفه‌ای حسابرس مبتنی بر نوعی نگرش است که لازمه آن ذهنی آگاه نسبت به محتوا و فرآیندهای حرفه حسابرسی است که در طی کار راهه شغلی برای حسابرسان ایجاد می‌شود. براساس این ویژگی حسابرس ضمن داشتن رفتارهای حرفه‌ای تلاش می‌نماید تا بهترین استراتژی را چه در مذاکره و چه در تعاملات خود با صاحبکاران اتخاذ نمایند. هدف این پژوهش بررسی ...  بیشتر