تعداد مقالات: 225
154. تاثیر پاداش و ساختار هیات مدیره بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 99-116

جمال برزگری خانقاه؛ سلیمه قائدی


155. کیفیت اطلاعات داخلی، کیفیت افشا و اجتناب مالیاتی شرکت‌ها

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-120

آرش تحریری؛ مهین خوئینی


156. بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و انحراف از وجه نقد بهینه

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 101-120

سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صادق سربازی آزاد


157. آزمون تئوری علامت دهی و تئوری سودهای پیشین در رابطه میان تقسیم سود و سودآوری آتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 101-118

مهدی مرادزاده فرد؛ ناهید محرم زاده


158. بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ارزش شرکت و مدیریت سود.

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-122

ساسان مهرانی؛ سونا نوروزی


159. بررسی تأثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود

دوره 02، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 106-124

مهدی مرادی؛ مصطفی دلدار


160. مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تامین مالی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 107-130

مریم دولو؛ مسعود محمودی


161. رابطه بین ویژگیهای هیات مدیره و زمان بندی گزارشگری مالی.

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 107-124

مهدی عربی؛ شیوا حسن پور


163. بررسی وجود محافظه کاری در سود حسابداری و عوامل موثر بر آن

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 109-127

عبدالمهدی انصاری؛ سعید صفری بیدسکان


164. بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر رابطه ی بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 111-133

ولی خدادادی؛ محمد حسین قلمبر؛ علی چراغی نیا


165. بررسی اثر ویژگی های شرکتی بر دستکاری جریان های نقد عملیاتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 111-128

احمد گودرزی؛ زهره حاجیها؛ هادی ایزدی؛ حسن خلعت بری


166. بررسی تأثیر تداوم کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-136

محمد رمضان احمدی؛ سید صابر درسه


168. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 115-137

علی کیا؛ مهدی صفری گرایلی


169. بررسی اثر میانجی کیفیت حسابرسی در رابطه ی بین مشکلات نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 115-132

حمزه دیدار؛ غلامرضا منصورفر؛ محمدرضا پرویزی راحت


170. بررسی تاثیر مسئله نمایندگی بر روی چسبندگی هزینه‌ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-136

محمد علی آقایی؛ حسین اعتمادی؛ حسن حسنی


171. بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 117-142

محمد رمضان احمدی؛ سید علی واعظ؛ سید عزیز آرمن؛ سید صابر درسه


172. بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 127-151

نسترن صبوحی؛ امیر محمدزاده


174. نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-150

غلامحسین اسدی؛ مهدی نادری نور عینی؛ منصور سرفراز


175. بررسی عوامل مؤثر بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 133-155

محمدحسین صفرزاده؛ علیرضا کریمداد