تعداد مقالات: 235
1. بررسی ارتباط ارزشی و سودمندی دارایی‌های نامشهود در پیش‌بینی سود و جریان وجه نقد آتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-20

زهره عارف منش؛ علی رحمانی؛ رضوان حجازی؛ میراحمد امیرشاهی


2. بررسی چگونگی افشای ریسک در گزارش‌ سالانه شرکت‌ها و عوامل موثر بر آن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-29

محمد نمازی؛ مهدی ابراهیمی میمند


3. بررسی نقش مطبوعات تجاری در ارزش‌گذاری اطلاعات حسابداری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ محمدرضا وطن پرست


4. تاثیر معیارهای منتخب بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و دقت پیش بینی سود

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-22

سید عباس هاشمی؛ سیده زهرا طباطبایی


8. بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-20

امید پورحیدری؛ نسرین یوسف زاده؛ زینب اعظمی؛ زهرا معصومی بیلندی


9. تاثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-23

محمدعلی آقایی؛ وحید احمدیان؛ میرسعید سفیدگران


11. طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-34

10.30479/jfak.2018.1437

فرخ برزیده؛ جعفر باباجانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ احمد عبداللهی


12. ارزیابی تأثیر ادراک اخلاقی و شهود بر قضاوت اخلاقی حسابداران نسبت به هشداردهی تخلفات مالی در بخش عمومی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-24

10.30479/jfak.2018.1509

مجید گلدوست؛ قدرت الله طالب نیا؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رمضانعلی رویایی


20. بررسی کاهش ارتباط بین سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی و بازده سهام با توجه به نوفه های بازار.

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 7-26

محسن دستگیر؛ علی اصغر کیان ارثی؛ رحمان ساعدی


22. بررسی مشابهت ها، میان چارچوب قابل ارائه برای گزارشگری غیرمالی شرکتها و ‏چارچوب مفهومی حسابداری .

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-32

امین حاجیان نژاد؛ امید پورحیدری؛ مهدی بهارمقدم


25. بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام

دوره 02، شماره 3، بهار 1391، صفحه 9-27

محمد نمازی؛ شهلا ابراهیمی