201. تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای نقدی و تعهدی آن بر عدم‌تقارن اطلاعاتی

عالیه قربانی؛ افسانه سروش یار

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 143-160

چکیده
  عدم‌تقارن اطلاعاتی به عنوان یکی از پدیده‌های مشاهده شده در بازار سرمایه، بسیاری از محققان را به جستجوی عوامل ایجاد آن واداشته است. هدف پژوهش حاضر آزمون تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای آن شامل جریان‌های نقدی واقلام تعهدی بر عدم‌تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده ...  بیشتر

202. تأثیر بحران مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه و ارزش سهام

علی کارشناسان؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 145-168

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1573

چکیده
  شرکت‌هایی که دچار بحران مالی می گردند با کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش ارزش سهام مواجه می‌باشند، مدیران این شرکت‌ها ممکن است استفاده از اقلام تعهدی را افزایش دهند تا بتوانند سود را مدیریت نموده و مانع از کاهش بیش از حد سود شرکت گردند و یا ممکن است مدیران به این نتیجه برسند که استفاده از اقلام تعهدی نمی‌تواند شرکت را از بحران مالی خارج ...  بیشتر

203. گردش شرکای مؤسسۀ حسابرسی، کیفیت سود و محافظه‌کاری

محمد کاشانی پور؛ محمدعلی رجب بیکی؛ محمد جندقی قمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 151-173

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1443

چکیده
  تعامل بلند مدت حسابرسان مستقل با صاحب‌کار، احتمال شکل‌گیری روابط نزدیک، نقض آیین رفتار حرفه‌ای و خدشه‌دار شدن کیفیت اطلاعات حسابرسی شده را قوت می‌بخشد. گردش شرکای مسئول کار در مؤسسه‌های حسابرسی یکی از سیاست‌هایی است که به منظور بهبود کیفیت فرآیند حسابرسی مستقل و گزارشگری مالی مورد توجه مجامع نظارتی و استانداردگذاران بازارهای ...  بیشتر

204. بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تاکید بر انعطاف‌پذیری مالی

پری چالاکی؛ غلامرضا منصورفر؛ امیر کرمی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 153-180

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1403

چکیده
  توانایی مدیریت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد مالی و تداوم فعالیت است که می‌تواند منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری شود. با توجه به تاثیر بسزایی که توانایی مدیریت در بهبود عملکرد شرکت، سرمایه‌گذاری و ایجاد وجه نقد دارد و با در نظر گرفتن نقش با اهمیتی که نقدینگی شرکت در وضعیت مالی آن ایفا می‌کند، مدیریت شرکت می‌تواند با افزایش ...  بیشتر

205. توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 157-177

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.10079.2408

چکیده
  هدف: توانایی مدیریت فراتر از ویژگی‌های اقتصادی شرکت، تاثیر بسزایی در گزارش‌های مالی شرکت‌ها و کیفیت محیط اطلاعاتی آن‌ها دارد. لذا این پژوهش به بررسی اثر توانایی مدیر بر کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت‌ها می‌پردازد. روش:در این پژوهش برای سنجش توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران (2012) و همچنین، از مدل ارائه شده توسط فخاری و رضائی پیته ...  بیشتر

206. تأثیر خوش‌بینی و بدبینی مدیران بر مدیریت سود

حامد رضازاده؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 157-180

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.11758.2560

چکیده
  هدف: پیش‌بینی سود توسط مدیریت یکی از ابزارهای تعامل مدیران با بازار محسوب ‌می‌شود که ارائه آن به شرکت‌ها این فرصت را خواهد داد تا رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خوش‌بینی و بدبینی مدیران بر مدیریت سود است.   روش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس‌رویدادی است. بدین منظور، تعداد 155 شرکت پذیرفته ...  بیشتر

207. بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری

پرویز پیری؛ علی آشتاب؛ معصومه رسولی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 161-183

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9834.2362

چکیده
  هدف: یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند که انتخاب روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل‌کنندگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد است. روش : جامعه ...  بیشتر

208. نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تغییر قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی

محسن رشیدی باغی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 167-187

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9892.2370

چکیده
  هدف:سرمایه­گذاران به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم شفافیت اطلاعات، اقدام به کسب اطلاعات خصوصی می­نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تعدیل توزیع اطلاعات و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات نهانی است. روش:موضوع مورد مطالعه بر مبنای الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی بوده و در دوره زمانی ...  بیشتر

209. بررسی پایداری و قیمت‌گذاری سود، اقلام تعهدی و جریان‌های وجوه نقد عملیاتی در شرکت‌ها

فرزین رضایی؛ ثریا ویسی حصار

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 187-210

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9105.2235

چکیده
  هدف: پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی آن از پایداری کمتری برخوردار است و این پایداری کمتر را به ذهنی­تر بودن اجزای تعهدی سود نسبت داده­اند. سود حسابداری یکی از مهم­ترین ارقامی است که سرمایه­گذاران در تحلیل­های قیمت­گذاری سهام استفاده می­کنند. با این­حال، استفاده از اطلاعات سود حسابداری، ...  بیشتر

210. تأثیر تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری ملی بر ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری
دوره 02، شماره 3 ، بهار 1391، ، صفحه 114-130

چکیده
  از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید به سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌ کنندگان بررسی گرفتن تصمیم‌های مالی و اقتصادی است. این هدف زمانی تحقق می‌یابد که اطلاعات مربوط و قابل اتکا توسط سیستم حسابداری تهیه شود و برای ارزیابی فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذار‌ی، در اختیار تصمیم‌گیرندگان ...  بیشتر

211. رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت: نقش تعدیل کننده مسئولیت اجتماعی

علی ترشیزی؛ حمید رضا بزاززاده تربتی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 135-151

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1516

چکیده
  تأثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک در پژوهش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و منجر به نتایج متفاوتی شده است. در راستای توجیه این نتایج متضاد، تاثیر تعدیل‌کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت توسط لی و همکاران (2016) مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان داد مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه حاکمیت شرکتی با ریسک شرکت اثر تعدیل‌کنندگی دارد. با توجه به تفاوت‌های ...  بیشتر

212. بررسی تأثیر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی شرکت ها بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری

انور عنایتی؛ عسگر پاک مرام

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 153-172

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی شرکت ها بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 الی 1392 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی ...  بیشتر

213. بررسی تاثیر دشواری پیش بینی و تامین مالی خارجی بر رابطه ی بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود مدیریت.

نسرین یوسف زاده؛ بهاره شریفی پور رفسنجانی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 155-174

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین ارتباط بین خطای پیش بینی سود مدیریت و سطح محافظه کاری و سپس بررسی تاثیر دشواری‌های پیش بینی و تامین مالی خارجی بر این رابطه می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 147 شرکت بورسی در طی دوره‌ی زمانی پژوهش (1393-1381) جمع آوری گردید و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصله نشان ...  بیشتر

214. بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی

زینب زحمتکش؛ محمود معین الدین؛ مهدی ناظمی اردکانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 169-191

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1574

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود؟. در این راستا به نظر می‌رسد زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر به عنوان یک تکنولوژی اطلاعاتی ...  بیشتر

215. چالش‌های ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان

قادر داداش زاده؛ حیدر محمدزاده سالطهl؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی زاده

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 179-204

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.10017.2396

چکیده
  هدف: به دلیل نقش مهمی که در سال‌های اخیر بورس اوراق بهادار در زندگی اقشار مختلف مردم پیدا کرده، امروزه توجه به موضوعات حول گزارشگری مالی قابل فهم، مربوط، قابل‌اتکاء، شفاف و ایمن و همچنین توجه به مسائل و چالش‌ها برای ایمن‌سازی گزارشگری مالی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌های ایمن‌سازی ...  بیشتر

216. تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی؛ با تاکید بر راهبردهای تمایز و رهبری هزینه

ایمان داداشی؛ زهرا امیری لولاکی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 185-213

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.10107.2413

چکیده
  هدف: مقوله ورشکستگی تنها در انتظار شرکت‌های کوچک و متوسط نبوده و شرکت‏های بزرگ که اغلب شرکت‌‌های متنوعی نیز هستند، از خطر ورشکستگی مصون نمی‌باشند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی با تأکید بر راهبرد‌های تمایز و رهبری هزینه است.روش: داده‌های مرتبط با 97 شرکت از 5 صنعت در بازه زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار ...  بیشتر

217. استراتژی شرکت‌ها در انتخاب رویکردهای مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام

محمد فیروزیان نژاد؛ محمد رمضان احمدی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 189-213

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.10397.2453

چکیده
  هدف: سود و نحوه اندازه‌گیری آن یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام و همچنین معیاری برای محاسبه ریسک شرکت است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل‌کنندگی ریسک سیستماتیک در استفاده از رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر ارزش بازار سهام می‌باشد.روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش داده‌های 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...  بیشتر

218. توان مدیریتی و هموارسازی سود نقدی: رویکرد پویا

عباس افلاطونی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 211-238

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9795.2353

چکیده
  هدف: پرداخت‌های ناهموار و ناپایدار سود نقدی می‌تواند تصویری پُرریسک از شرکت به سهامداران ارائه نماید و هزینۀ تأمین مالی از بازار سرمایه را برای شرکت افزایش دهد. هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین توان مدیریتی و میزان هموارسازی سود نقدی است.روش: در این پژوهش، با بکارگیری داده‌های 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ ...  بیشتر

219. انحراف اهرم مالی از اهرم هدف و هزینه حقوق صاحبان سهام

مریم دولو؛ امیر ونکی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 153-181

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1517

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی تأثیر انحراف اهرم مالی از اهرم هدف بر هزینه حقوق صاحبان سهام، حساسیت حقوق صاحبان سهام نسبت به انحراف اهرم مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه می‌باشد. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از ۲۹۴ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1395-1380 بررسی گردید. جهت آزمون فرضیه‌ها از مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته در چارچوب ...  بیشتر

220. تأثیر افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی

بهزاد قربانی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 173-188

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به منظور سنجش افشای سرمایه فکری، مطابق با پژوهش‌های پیشین ( لی و هانیافا (2007) و آیبیکونل و همکاران (2013))، آیتم‌هایی برای افشای سرمایه فکری طراحی و سپس با بررسی آنها در گزارشات هیئت مدیره ...  بیشتر

221. بررسی رابطه هموارسازی سود و ریسک غیرسیستماتیک و گردش مدیرعامل

محمد امید اخگر؛ زهرا محمودی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 193-224

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1575

چکیده
  مدیران شرکت انگیزه دارند از طریق هموارسازی سود، نوسانات سود را کاهش دهند و بر اطمینان سرمایه‌گذاران و تامین انتظارات آن‌ها بیفزایند و از این طریق نگرانی جایگزینی خود را کاهش دهند. این تحقیق درصدد بررسی ارتباط هموارسازی سود، ریسک غیرسیتماتیک با گردش مدیرعامل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی ...  بیشتر

222. تاثیر راهبرد تنوع بخشی بر مدیریت سود

حسین بستانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 215-234

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.8452.2105

چکیده
  چکیده:هدف: بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیانگر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات اینگونه رفتار چیست. پاسخ به این سؤالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه گزارش‌گری مالی به خود اختصاص داده است. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیر گذار است، می تواند ...  بیشتر

223. عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها‌: نقش افشا اطلاعات پایداری

حسین جعفری جم؛ فائزه علی عسگری؛ حمید زارعی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 215-242

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9582.2310

چکیده
  هدف: پایداری یک موضوع بسیار مهم برای شرکت‌های بزرگ جهان امروز بوده و پژوهش حاضر از مطالعات پیشگامی است که شواهدی در مورد تأثیر افشای اطلاعات پایداری بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها فراهم می‌سازد. بر مبنای نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه ذینفعان انتظار رابطه‌ای مثبت بین افشای اطلاعات پایداری با عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها وجود ...  بیشتر

224. بررسی کارایی بازار سرمایه در تحلیل اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری

لیلا لک؛ اله کرم صالحی؛ مهدی بصیرت

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 239-265

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.8735.2166

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی کارایی بازار سرمایه در بکارگیری اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری برای قیمت‌گذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 137 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌اوراق بهادارتهران طی سال‌های 1382 تا پایان 1396 و در مجموع 2055 سال-شرکت ...  بیشتر

225. بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی

سحر سپاسی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ زینب خواجوی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 189-215

چکیده
  حسابرسان داخلی انتظار دارند که حسابرسی‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ آنها افزایش پیدا کند اما به رغم تمام مزیت‌های ذاتی فناوری اطلاعات، هنوز به کارگیری آن با مقاومت کارکنان در برابر پذیرش فناوری اطلاعات همراه است. با وجود مزایای فراوانی که کاربرد فناوری اطلاعات برای حسابرسان دارد، آنها با مسائل و مشکلات مربوط به کاربرد آن از جنبه‌های ...  بیشتر