176. شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

الهام الیاسی؛ مجتبی ابراهیمی رومنجان

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 135-160

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9932.2376

چکیده
  هدف: همگام با تکامل روابط اجتماعی و آغاز مبادلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی، هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از نیازهای حسابداری و بازار سرمایه می باشد؛ از آنجا که سرمایه گذاران رکن اصلی بازار سرمایه می باشند، لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری ...  بیشتر

177. بررسی نقش تعدیل‌ کننده‌ عوامل ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد

اسماعیل اقدامی؛ مهدی مشکی میاوقی؛ سینا خردیار؛ سهراب کردرستمی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 135-156

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.10216.2435

چکیده
  هدف: با توجه به نقش مهم عوامل وجه نقد و مسئولیت اجتماعی در حوزه مطالعات حسابداری، مطالعه عوامل اثرگذار بر رابطه آن دو حائز اهمیت می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد می‌باشد. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 118 شـرکت پذیرفته‌ شده در ...  بیشتر

178. ویژگی های شخصیتی، هوش مالی مدیران و عملکرد شرکت

محمد خطیری؛ یوسف تقی پوریان؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین جهانگیر نیا

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 141-165

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9988.2387

چکیده
  هدف: ویژگی‌های ذاتی مانند ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های اکتسابی مانند هوش مالی مدیران می‌تواند رفتار و نوع تصمیمات آنان را در سازمان تحت الشعاع قرار داده و به تبع عملکرد مالی را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌گری هوش مالی مدیران بررسی شده است. روش: ویژگی‌های شخصیتی ...  بیشتر

179. تاثیر عواطف فردی بر بی طرفی حسابرس

میرامید یوسفی شارمی؛ بهمن بنی مهد

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 163-185

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.8843.2185

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عواطف فردی بر بی طرفی حسابرس است. بی طرفی از جمله ویژگی های فردی حسابرس است که از ابعاد اصلی تردید حرفه ای و استقلال حسابرس به شمار می رود. درحالی که عواطف فردی به معنای واکنش های هیجانی شامل احساسات و حالات روانی افراد است که می تواند بر قضاوت حرفه ای و استقلال حسابرس تاثیر بگذارد. نمونه آماری این تحقیق ...  بیشتر

180. بررسی رابطه بین ناپایداری جریان‌های نقدی عملیاتی و هموارسازی سود با پاداش پرداخت شده به هیئت مدیره
دوره 02، شماره 3 ، بهار 1391، ، صفحه 93-113

چکیده
  بر اساس تئوری هموارسازی، سود بنگاه‌هایی که تداوم سودآوری دارند و شوک‌های کمتری بر فرایند سودآوری آنها حاکم است، معمولاً در بازار ارزش بیشتری نسبت به بنگاه­های دیگر دارند. هموارسازی موجب جذابیت سهم در کوتاه مدت برای سرمایه­گذاران می‌شود و شرکت‌های دارای تغییرپذیری بیشتر در جریان‌های نقدی، سودهای ناپایدارتری داشته، ...  بیشتر

181. بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکت ها
دوره 01، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 110-128

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی است. به بیان دیگر، میزان و نحوه ی تأثیرگذاری سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود، آیا هنگامی که انگیزه های ارزیابی و نظارتی این سهامداران قوی تر می شود، این ارتباط تقویت خواهد شد یا خیر؟ برای آزمون ...  بیشتر

182. بررسی نقش هموارسازی سود در پیش بینی سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید علیرضا موسوی؛ علی جمشیدی؛ کیهان رحمانی

دوره 02، شماره 5 ، پاییز 1391، ، صفحه 116-132

چکیده
  سود واحد تجاری یکی از اقلام صورت‌های مالی است که از اهمیت خاصی برای کلیه سرمایه-گذاران برخوردار است بطوری که سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری، سود هموار و کم نوسان را ترجیح می‌دهند، از این رو مدیران تلاش می‌نمایند که سود و نرخ رشد آن را هموار کنند. بنابراین مدیران به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه خود درباره سودهای آتی ...  بیشتر

183. بررسی و مقایسه توان اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

یونس بادآورنهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ زینب برزگر نوشهر

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1393، ، صفحه 117-132

چکیده
  چکیدهچکیدهدر تحقیق حاضر، اعمال نظر مدیریت بر اقلام تعهدی از دو جنبه مدیریت افزاینده سود و مدیریت کاهنده سود مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا وجود انگیزه‌های فرصت طلبانه مدیر از طریق تبعیت او از یک سود هدف، در جهت مقایسه توانایی پیش‌بینی کنندگی ارقام گزارش شده اولیه با ارقام تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی آتی، بررسی ...  بیشتر

184. تحلیل و آسیب‌شناسی پژوهش‌های حسابداری برمبنای رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره

عزیز گرد؛ سید حسام وقفی؛ مهناز آهنگری؛ سیده سعیده هاشمی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 117-134

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1515

چکیده
  شیوه صحیح تدوین و تنظیم مقالات بر اساس دستورالعمل‌های علمی، یکی از عواملی است که بر کیفیت ساختاری مقالات تأثیر می‌گذارد. این مطالعه، باهدف ارزشیابی کیفیت ساختاری مقالات منتشرشده در مجلات علمی- پژوهشی در حوزه حسابداری انجام گرفت. این مقاله ترکیبی از رهنمودهای یافت شده در مقالات راجع به ساختار و نوشتن مقالات علمی را در حوزه حسابداری ...  بیشتر

185. بررسی تاثیر استراتژی متنوع سازی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌ها

کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 119-137

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استراتژی متنوع‌سازی بر کاهش ریسک ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، از دو معیار متنوع‌سازی تجاری و متنوع‌سازی جغرافیایی به عنوان عوامل اندازه‌گیری استراتژی متنوع‌سازی استفاده شده است. جهت اندازه‌گیری ریسک ورشکستگی شرکت‌ها از مدل تحلیل ممیزی بومی شده ...  بیشتر

186. تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام: با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی محافظه‌کاری حسابداری

رویا دارابی؛ علی زارعی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 121-139

چکیده
  بیش اطمینانی مدیریت از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های مدیران اجرایی است که بر نحوه‌ی سرمایه‌گذاری، تامین مالی و سیاست‌های تقسیم سود موثر است. مدیران بیش اطمینان، به توانایی‌های خود اعتماد کاذب دارند. از این رو، تمایل بیشتری برای برآورد بیش از حد فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت سهام در آینده‌ای نزدیک خواهند داشت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ...  بیشتر

187. تبیین رابطه متغیرهای اساسی حسابداری و ارزش بازار سهام بر اساس چرخه عمر منتج شده از الگوهای جریان نقد.

قدرت قادری؛ عسگر پاک مرام؛ حسنعلی اصغری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 121-136

چکیده
  هدف اصلی تحقیق تجربی حاضر ارزیابی و تعیین رابطه متغیرهای سود آوری و قیمت سهام در شرکت های بورسی ایران است و درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلی چون دکینسون، آنتونی و رامش(1992) رابطه معیارهای سودآوری با قیمت سهام بر اساس الگوهای جریان نقدی را ارزیابی نماید. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ...  بیشتر

188. بررسی رفتار نامتقارن هزینه‏ ها از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری.

مهدی حیدری؛ حمزه دیدار؛ بهمن قادری؛ شبنم خالق پرست

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 123-144

چکیده
  پژوهش‏های اخیر در رابطه با رفتار هزینه‏ها‏ بیانگر این مطلب است که میزان کاهش هزینه‏ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه‏ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است.این رفتار نامتقارن هزینه‏ها، چسبندگی هزینه نامیده می‏شود ومی‏توان آن رااز دیدگاه مدیریت و سهامداران مورد بررسی قرار داد. ازدیدگاه سهامداران،رفتارهزینه‏هامنعکس ...  بیشتر

189. ارزش نام و نشان‌های تجاری و رابطه آن با شاخص‌های عملکرد

علیرضا مهرآذین؛ امید فروتن؛ محمد تقی پور؛ بشیر قبدیان

دوره 02، شماره 4 ، تابستان 1391، ، صفحه 125-139

چکیده
  در علوم اقتصادی نوین ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از اهمیت ویژهای برخوردار شده است؛ که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نام و نشان‌های تجاری است. در یک فضای رقابتی نام و نشان‌های تجاری می‌توانند برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد و از آن محافظت کنند. در عصر حاضر نام و نشان تجاری مناسب عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار داده و یک دارایی اقتصادی اساسی ...  بیشتر

190. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن هزینه ها.

عبدا... خانی؛ محمد جواد غفاری؛ محمد علی شاه محمدی

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1393، ، صفحه 125-145

چکیده
  مطالعات گذشته رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش (افزایش بیشتر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش زمانی که سطح فعالیت افزایش می‌یابد نسبت به کاهش این هزینه‌ها زمانی که سطح فعالیت کاهش می‌یابد) را مستند کرده‌اند و این رفتار هزینه را با عوامل اقتصادی توضیح داد‌ه‌اند. در این پژوهش با در نظر گرفتن نظریه نمایندگی استدلال شده ...  بیشتر

191. چرخه عمر شرکت و معیارهای ارزیابی عملکرد
دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 129-141

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه عمر بر روی عملکرد  شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در گام نخست با استفاده از داده های نمونه آماری متشکل از 685 سال- شرکت برای دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 با کمک متغیرهای چرخه عمر شامل رشد فروش، سود تقسیمی و مخارج سرمایه‏ای نمونه به سه طبقه شامل شرکت‏های در مرحله رشد، ...  بیشتر

192. بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی تحت شرایط متفاوت ریسکی و علاقه سرمایه گذاران.

محمد امید اخگر؛ نسرین شانظری

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 129-146

چکیده
  در این پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط متفاوت ریسکی و علاقه سرمایه گذاران بررسی شده است. برای اندازه-گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کازنیک و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دو مدل شکاف دامنه قیمت پیشنهادی خریدو فروش (گسترش) و حجم معاملات (حجم) و برای سنجش ریسک شرکتها از مفهوم سطح تکنولوژی و اندازه شرکت، ...  بیشتر

193. استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام و تاثیر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی

عباس افلاطونی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 131-148

چکیده
   دربازارهایکارافرضمی‌شودکهتماماطلاعاتمنتشره،بی‌درنگیاپساز اندکزمانی دردسترس عمومقرارمی‌گیرد و بین معامله‌گران به صورتی متقارن توزیع می‌گردد. با این حال، بسیاری از پژوهشگران عقیده دارند که این فرض، بیش از حد خوش‌بینانه است و همواره افرادی وجود دارند که اطلاعات آنان بیش از دیگران است. آنان حتی ممکن است به اخبار و اطلاعات ...  بیشتر

194. بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌

جواد اورادی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ زینب سالاری فورگ

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 131-152

چکیده
  کمیتۀ حسابرسی به عنوان بخش مهمی از نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند موجب بهبود فرایند گزارشگری مالی و عملکرد شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی (تخصص مالی، استقلال و اندازه) و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش عملکرد شرکت با استفاده از معیارهای Q توبین و بازده ...  بیشتر

195. تاثیر مدیریت واقعی سود بر جریان های نقدی عملیاتی آتی
دوره 01، شماره 1 ، پاییز 1390، ، صفحه 134-150

چکیده
  اگر چه گستره و میزان پژوهش¬های صورت گرفته در حوزه ی مدیریت واقعی سود، به اندازه ی بعد دیگر مدیریت سود یعنی مدیریت اقلام تعهدی نیست، اما با این حال پژوهش¬ها نشان می‌دهد مدیران، مدیریت واقعی سود را به مدیریت اقلام تعهدی برای مدیریت سود شرکت خود ترجیح می‌دهند. بر‌خلاف مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت واقعی سود مستقیماً بر جریان‌های ...  بیشتر

196. تاثیرتصدی طولانی بر استقلال حسابرس

محمدرضا شورورزی؛ احمد زنده دل؛ سینا قاسمپور انارکی

دوره 02، شماره 6 ، زمستان 1391، ، صفحه 134-162

چکیده
  نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. در حالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی ...  بیشتر

197. بررسی رابطه بین ویژگی های مؤسسه حسابرسی و شرکاء حسابرسی با کیفیت حسابرسی

باقر شمس زاده؛ علی اصغر سیف؛ حسن داودآبادی فراهانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 135-156

چکیده
  حسابرسی با کیفیت بالا، اعتبار اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد و به استفاده‌کنندگان به خصوص سرمایه‌گذاران فرصت می‌دهد با اعتماد بیشتری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. به همین دلیل کیفیت حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین ویژگی‌های مؤسسه ...  بیشتر

198. قیمت گذاری درآمدهای اختیاری و تبیین نوع مدیریت سود

آرش قربانی؛ محمدرضا حسینی معصوم

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 137-158

چکیده
  مدلهای اقلام تعهدی اختیاری که عموما توسط مطالعات تجربی برای اندازهگیری میزان مدیریت سود انجام شده در شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند ممکن است مبلغ مدیریت سود انجام شده را بیش نمایی کنند و در نتیجه خطای نوع اول را افزایش دهند. در مطالعه حاضر، با تاکید بر کشف مدیریت درآمد به جای کشف مدیریت سود، مدلی برای اندازه گیری نا اریب درآمدهای ...  بیشتر

199. ارزیابی نقش سرمایه سازمانی برچسبندگی هزینه شرکت.

سعید علی احمدی؛ افسانه سروش یار؛ مهدی دادخواه

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 137-154

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه سازمانی بر چسبندگی هزینه شرکت است. در این مطالعه از رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان شاخص چسبندگی هزینه و از ارزش اقتصادی سنجش شده با متغیرهای مالی به عنوان معیاری برای اندازه گیری سرمایه سازمانی استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی- ...  بیشتر

200. تأثیر امتیاز حاکمیت شرکتی بر ارزش بازخورد اطلاعات و عملکرد حسابداری

محمود صمدی لرگانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 139-162

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه رابطه مستقیم و غیر‌مستقیم امتیاز حاکمیت شرکتی با عملکرد حسابداری است. در پژوهش‌های پیشین، نقش مداخله‌گر کیفیت اطلاعات در تبیین رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد در نظر گرفته نشده است. از این لحاظ پژوهش حاضر به دنبال تبیین چارچوب نظری مبتنی بر متغیر مداخله‌گر کیفیت اطلاعات است و این موضوع نوعی نوآوری ...  بیشتر