151. تأثیر سرمایه‏گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودهای آتی در توضیح بازده جاری سهام
دوره 01، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 92-109

چکیده
  طبق تئوری عدم تقارن اطلاعات، «سهامداران نهادی» می‏توانند اطلاعات محرمانه‏ای را که از مدیران شرکت کسب می‏کنند، به سایر سهامداران منتقل کنند؛ زیرا سهامداران نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را دارند. یکی از دیدگاه‌های تعیین محتوای اطلاعاتی سود، ضریب تغییر سود است؛ بدین صورت که تغییر در قیمت ...  بیشتر

152. بررسی روابط تعاملی بین ریسک جریان های نقدی آزاد، ساختار حاکمیت شرکتی و سیاست بدهی شرکت ها

فرزین رضایی؛ محمد تیموری

دوره 02، شماره 5 ، پاییز 1391، ، صفحه 98-115

چکیده
  یکی از مشکلات نمایندگی، سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی آزاد در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی است که منتهی به زیان برای سرمایه‌گذاران می‌گردد. اعتباردهندگان نیز از جهت تامین اعتبار آن پروژه‌ها، بدلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و سوءاستفاده احتمالی مدیران از آن اطلاعات محرمانه، از سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی آزاد در پرو‌ژه‌هایی ...  بیشتر

153. بررسی تاثیر مشکلات ناشی ازهزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم

پرویز پیری؛ شهروز توبره ریزی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1393، ، صفحه 99-116

چکیده
  تئوری نمایندگی بیانگر آن است که غالبا بین مدیران و سهامداران تضاد منافع وجود دارد و معمولا این تضاد تحت عنوان مشکلات نمایندگی مطرح می شود. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه بین مسائل ناشی از نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از الگوی داده های ...  بیشتر

154. تاثیر پاداش و ساختار هیات مدیره بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه

جمال برزگری خانقاه؛ سلیمه قائدی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1514

چکیده
  رقابت، اصلی‌ترین انگیزه برای رشد و توسعه شرکتها محسوب می‌شود، فعالیت‌های تحقیق و توسعه با ایجاد فرصت‌های جدید می‌تواند سازمان را متحول نماید. در هر سازمان ساختار هیئت مدیره آن، نقش مهم و اساسی در پیشبرد اهداف و اتخاذ تصمیمات بهینه در راستای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه ورود به عرصه رقابت، ایفا می‌کنند به دلیل اهمیت موضوع، در پژوهش ...  بیشتر

155. کیفیت اطلاعات داخلی، کیفیت افشا و اجتناب مالیاتی شرکت‌ها

آرش تحریری؛ مهین خوئینی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 101-120

چکیده
  اطلاعات یک منبع حیاتی برای هر سازمان است که مدیران و سهامداران برای اتخاذ تصمیماتشان از آن استفاده می‌کنند. اجتناب مالیاتی یکی از این تصمیمات مهم مدیریتی، می‌باشد که بر پایه اطلاعات داخلی اتخاذ می‌گردد. در این پژوهش، اثر کیفیت اطلاعات داخلی و کیفیت افشا بر اجتناب از مالیات و ریسک ناشی از استراتژی‌های اجتناب مالیاتی، در شرکت‌های ...  بیشتر

156. بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و انحراف از وجه نقد بهینه

سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صادق سربازی آزاد

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 101-120

چکیده
  چکیده: این پژوهش به بررسی حساسیت سطح نگهداشت وجه نقد نسبت به مقدار بهینه در شرایط کیفیت گزارشگری مالی متفاوت می‌پردازد. بدین منظور اطلاعات 111 شرکت طی سال‌های 1387 تا 1391 از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد از مدل اولر و پیکونی(2014) و برای محاسبه کیفیت ...  بیشتر

157. آزمون تئوری علامت دهی و تئوری سودهای پیشین در رابطه میان تقسیم سود و سودآوری آتی

مهدی مرادزاده فرد؛ ناهید محرم زاده

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 101-118

چکیده
  مدیران ممکن است سود تقسیمی را جهت علامت‌دهی پایداری تغییرات تقسیم سود گذشته تعدیل کنند؛ بر این اساس، تئوری سودهای پیشین و تئوری علامت‌دهی استدلال می‌کنند که سود تقسیمی تابعی از سودهای گذشته و ابزاری برای علامت‌دهی سود مورد انتظار است. ازآنجاکه سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها از فاکتورهای مختلفی ازجمله سود جهت ...  بیشتر

158. بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ارزش شرکت و مدیریت سود.

ساسان مهرانی؛ سونا نوروزی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 105-122

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی نقش حاکمیت شرکتی در کاهش اثر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386-1391، می‌باشد. با استفاده از روش تاپسیس شاخصی به منظور رتبه‌بندی شرکت‌های نمونه بر اساس حاکمیت شرکتی، ساخته شده است. شاخص مزبور متشکل از شش معیاراندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی ...  بیشتر

159. بررسی تأثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود

مهدی مرادی؛ مصطفی دلدار

دوره 02، شماره 4 ، تابستان 1391، ، صفحه 106-124

چکیده
  وجود "سهامداران غیر نهادی"، تضاد نمایندگی میان مدیریت و مالکیت را به همراه دارد. این تضاد نمایندگی ممکن است منجر به عدم تقارن اطلاعاتی شود که این عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند تأثیر متفاوتی بر سیاست تقسیم سود شرکتها بگذارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر "سهامداران غیر نهادی" بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...  بیشتر

160. مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تامین مالی

مریم دولو؛ مسعود محمودی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 107-130

چکیده
  سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت رابطه یو شکل معکوسی وجود دارد. با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این ارتباط داشته باشد، هدف این پژوهش بررسی رابطه تابعی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت و همچنین ...  بیشتر

161. رابطه بین ویژگیهای هیات مدیره و زمان بندی گزارشگری مالی.

مهدی عربی؛ شیوا حسن پور

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1393، ، صفحه 107-124

چکیده
  از دید کاربران صورت‌های مالی، به‌موقع بودن گزارشگری مالی یکی از ویژگی‌های با اهمیت در مفید بودن اطلاعات حسابداری است. زیرا، به‌هنگام بودن اطلاعات می‌تواند به استفاده‌ی بهتر از اطلاعات مالی منجر شود. همچنین، زمان‌بندی ارائه‌ی صورت‌های مالی، یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران باید در خصوص افشای اطلاعات اخذ نمایند. در این تحقیق، ...  بیشتر

162. بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابداری محافظه‌کارانه با ریسک سقوط قیمت سهام

غلامرضا کردستانی؛ زینت خاتمی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 109-129

چکیده
  تمایل مدیران به افشای نامتقارن اخبار، منجر به ایجاد ریسک آتی سقوط قیمت سهام می‌شود. روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه از انباشت بیش از حد اخبار منفی جلوگیری می‌کند و ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابداری محافظه‌کارانه بر ریسک سقوط قیمت سهام است. بدین منظور داده‌های ...  بیشتر

163. بررسی وجود محافظه کاری در سود حسابداری و عوامل موثر بر آن

عبدالمهدی انصاری؛ سعید صفری بیدسکان

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 109-127

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی وجود محافظه کاری در سود حسابداری و عوامل تاثیرگذار بر محافظه کاری می پردازد.در این پژوهش رابطه محافظه کاری با اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، درجه اهرم مالی، عدم اطمینان خاص شرکت، طول چرخه سرمایه گذاری و عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر رفتار عدم تقارن محافظه کاری در ...  بیشتر

164. بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر رابطه ی بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی

ولی خدادادی؛ محمد حسین قلمبر؛ علی چراغی نیا

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 111-133

چکیده
  مطالعات نشان می‌دهد سود سهام نقدی اطلاعاتی در مورد کیفیت سود گزارش‌شده شرکت‌ها بیان می‌کند بدین معنی که شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند سود با کیفیت بالاتری نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت نمی‌کنند، گزارش می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر رابطه‌ی بین کیفیت سود و حق-الزحمه حسابرسی در 82 شرکت پذیرفته ...  بیشتر

165. بررسی اثر ویژگی های شرکتی بر دستکاری جریان های نقد عملیاتی

احمد گودرزی؛ زهره حاجیها؛ هادی ایزدی؛ حسن خلعت بری

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 111-128

چکیده
  برخی انگیزه‌ها و ویژگی‌های شرکتی می‌تواند سبب تحریک مدیران برای دستکاری وجوه نقد شود و این می‌تواند موجب شود که مدیران در فعالیت‌هایی درگیر شوند که منجر به تخصیص نادرست منابع و خراب شدن ارزش شرکت و ثروت سهامداران در بلندمدت شود. پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش ویژگی‌های شرکتی بر مدیریت جریان وجوه نقد صورت پذیرفته ...  بیشتر

166. بررسی تأثیر تداوم کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام.

محمد رمضان احمدی؛ سید صابر درسه

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 111-136

چکیده
  چکیدهیافته‌های تحقیقات نظری حاکی از آن است که تداوم انتخاب حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می‌شود. همچنین، حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبری شرکتی خود خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه‌ی نمایندگی، هم‌سویی منافع مدیران و سرمایه‌گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش ...  بیشتر

167. بررسی عوامل مؤثر بر اعمال محافظه کاری حسابداری
دوره 01، شماره 1 ، پاییز 1390، ، صفحه 114-133

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه ی محافظه‏کاری و تعدادی از ویژگی های شرکت شامل اندازه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(MB)، درجه اهرم مالی، عمر ، طول چرخه ی سرمایه گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت می پردازد.همچنین تاثیر رفتار غیرمتقارن محافظه‏کاری در شناسایی اخبار خوب و بد(سود ها و زیان ها) بر متغیرهای اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت ...  بیشتر

168. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود

علی کیا؛ مهدی صفری گرایلی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 115-137

چکیده
  با افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری به دلیل احتمال بیشتر کشف  مدیریت  سود تعهدی  توسط  حسابرسان و  نهادهای قانونی، مدیران در بکارگیری این روش  مدیریت سود با ریسک زیادی  مواجه می‌گردند.  بنابراین انتظار می‌رود که  استفاده  از  این  روش را  کاهش داده و در مقابل، روش‌های مدیریت  واقعی  سود  را ...  بیشتر

169. بررسی اثر میانجی کیفیت حسابرسی در رابطه ی بین مشکلات نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی

حمزه دیدار؛ غلامرضا منصورفر؛ محمدرضا پرویزی راحت

دوره 02، شماره 6 ، زمستان 1391، ، صفحه 115-132

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثر مستقیم مشکلات نمایندگی بر کیفیت گزارشگری مالی و اثر میانجی کیفیت حسابرسی بر این رابطه در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1389 است. مشکلات نمایندگی بر اساس وجوه جریان نقد آزاد، اهرم مالی و درصد مالکیت اعضاء هیئت مدیره ارزیابی شده­است. برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از معیار کیفیت اقلام ...  بیشتر

170. بررسی تاثیر مسئله نمایندگی بر روی چسبندگی هزینه‌ها

محمد علی آقایی؛ حسین اعتمادی؛ حسن حسنی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 117-136

چکیده
  چسبندگی هزینه‌ها زمانی روی می‌دهد که به هنگام کاهش تقاضا، مدیران برای اجتناب از هزینه‌های تعدیل، تصمیم به حفظ منابع بلا استفاده می‌گیرند، تصمیم مدیران به حفظ منابع بلااستفاده می‌تواند ناشی از ملاحظات شخصی باشد و نوعی هزینه‌های نمایندگی ایجاد کند. لذا در این پژوهش تاثیر مسئله نمایندگی بر شدت چسبندگی هزینه‌ها بررسی شد. از جریان ...  بیشتر

171. بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط قیمت سهام

محمد رمضان احمدی؛ سید علی واعظ؛ سید عزیز آرمن؛ سید صابر درسه

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 117-142

چکیده
  یافته­های تحقیقات نظری حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم خارجی راهبری شرکتی  خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه‌ی نمایندگی، هم‌سویی منافع مدیران و سرمایه‌گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می­دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای ...  بیشتر

172. بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

نسترن صبوحی؛ امیر محمدزاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 127-151

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1402

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389-1394 انجام شده است .روش تحقیق بدین صورت است که پس از اعمال محدودیت‌ها بر جامعه آماری 92 شرکت (555 سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از داده‌های ترکیبی (سال- شرکت) استفاده ‌شده است و داده ها با استفاده ...  بیشتر

173. بررسی تآثیر محیط های نهادی بر ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت ها

سیما خامدی؛ دکتر حسین کاظمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 127-144

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1572

چکیده
  مدیریت سود به دلیل این‌ که تصویر نادرستی از نتایج عملکرد شرکت ارائه می‌دهد، موجب قضاوت نادرست سهامداران در خصوص عملکرد واحدهای اقتصادی و مدیران آن‌ها شده و نوعی بدبینی در میان سهامدران به-وجود می آورد. بنابراین، انتظار می رود مدیریت سود، تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار گیرد. چون در ساختار سرمایه، تامین مالی از طریق بدهی هزینه های مالی ...  بیشتر

174. نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی

غلامحسین اسدی؛ مهدی نادری نور عینی؛ منصور سرفراز

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 131-150

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1442

چکیده
  پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت انجام شده است، به‌طور مشخص پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش اثرگذاری مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی می‌شود؟. انتظار می‌رود نتایج پژوهش به درک ...  بیشتر

175. بررسی عوامل مؤثر بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی

محمدحسین صفرزاده؛ علیرضا کریمداد

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 133-155

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12025.2578

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی انجام شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش و ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری شامل حسابرسان داخلی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران در سال 1397 بوده و جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه خلیل و همکاران (2018) استفاده شده است. تحلیل ...  بیشتر