126. تأثیر تغییر حد نوسان قیمت بر شاخص نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران
دوره 02، شماره 5 ، پاییز 1391، ، صفحه 85-97

چکیده
  در این پژوهش به  بررسی تأثیر تغییر حد نوسان قیمت سهام بر روی متغیرهای نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از معیارهای نقدشوندگی 3 معیار تعداد دفعات معاملات، حجم معاملات و ارزش ریالی معاملات را در 3 فرضیه مجزا با استفاده از آزمون تخمین حداقل مربعات (OLS) و آزمون t استیودنت با استفاده از نرم افزار مورد سنجش قرار داده ...  بیشتر

127. نقش ویژگیهای حسابرس در بهبود کیفیت سود

محمدحسین صفرزاده

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1393، ، صفحه 85-106

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی نقش حسابرس (به عنوان یکی از سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی) بر کیفیت سود شرکتهای ایرانی است. این پژوهش مبتنی بر بررسی 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازۀ زمانی 1391-1386 است. ویژگی‌های مورد مطالعه برای حسابرس در این تحقیق شامل: چرخش حسابرس مستقل، اندازۀ مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، استقرار کمیته ...  بیشتر

128. بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 85-100

چکیده
  بر اساس نظریه توازی پویا، شرکت‌ها دارای یک ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که می‌تواند در طول زمان تغییر کند و شرکت‌ها سعی دارند تا ساختار سرمایه واقعی خود به ساختار سرمایه هدف، نزدیک کنند. سرعتی که ساختار سرمایه واقعی یک شرکت به ساختار سرمایه هدف نزدیک می‌شود (سرعت تعدیل ساختار سرمایه) به عوامل مختلف درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ...  بیشتر

129. تاثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه ی حسابرسی شرکت های بورسی

سیدعلی واعظ؛ محمد رمضان احمدی؛ محسن رشیدی باغی

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 87-107

چکیده
  . مهم‌ترین جنبه‌ی کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را می‌توان حق الزحمه حسابرسی دانست. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه‌ی حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این پژوهش اندازه‌ی ...  بیشتر

130. بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تاخیر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

اله کرم صالحی؛ شاهرخ بزرگمهریان؛ حسین جنت مکان

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 87-116

چکیده
  یکی ازعواملی که ممکن است بر به موقع بودن ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تاثیرگذار باشد‌، پیچیدگی اطلاعات حسابداری است. با افزایش پیچیدگی واحدهای اقتصادی، حسابرسان باید اعمال مراقبت‌های حرفه­ای لازم را در تمام مراحل حسابرسی رعایت نمایند، زیرا وقوع اشتباه درحسابداری امری اجتناب ناپذیراست .این مقاله به بررسی پیچیدگی اطلاعات ...  بیشتر

131. بررسی ثبات سود، اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی برای شرکت های با اختلاف دفتری مالیات

عبداله خانی؛ نسیبه صالحی

دوره 02، شماره 4 ، تابستان 1391، ، صفحه 88-105

چکیده
  در پژوهش حاضر، اختلاف دفتری مالیات به عنوان نماینده اقلام تعهدی ( اختیاری) سود قبل از مالیات در نظر گرفته شده است و با وارد کردن متغیر مذکور در رگرسیون بین رقم سود دوره آتی و ارقام قبل از مالیات دوره جاری برای سود ، جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی، ثبات این ارقام از طریق تقسیم شرکت ها به شرکت های با اختلاف مالیاتی مثبت (منفی) بالا و شرکت های ...  بیشتر

132. بررسی رابطه‌ی اقلام تعهدی اختیاری با تعدیلات سنواتی و نوع اظهارنظر حسابرسی

موسی بزرگ اصل؛ مریم دهقانی فیروز آبادی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 89-103

چکیده
  تعدیلات سنواتی می­تواند بر اثر تغییر در رویه یا وجود تحریف با اهمیت یا اساسی در صورت­های مالی دوره­های گذشته ایجاد شود. در ایران اغلب تعدیلات سنواتی مربوط به اصلاح اشتباهات دوره­های گذشته است. وجود اشتباه در صورت­های مالی می­تواند بیانگر دستکاری در سود باشد، که معمولاً ازطریق مدیریت اقلام تعهدی اعمال می­شود.در این پژوهش، ...  بیشتر

133. اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه برعمق بازار.

مهدی صالحی؛ فریبا عرب بافرانی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 89-110

چکیده
  پژوهش حاضر اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه را بر روی عمق بازار (نماینده-ای‌ از عدم تقارن اطلاعاتی) مورد بررسی قرار می‌دهد. متغیر وابسته در این پژوهش مازاد عمق بازار و متغیرهای مستقل، مازاد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، مازاد حجم معاملات سهام و مازاد نوسان قیمت می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها، از داده‌های تاریخی 97 شرکت پذیرفته‌شده ...  بیشتر

134. تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی با تاکید بر انگیزه‌های فرصت طلبانه.

سحر سپاسی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی صیادی صومار

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 89-110

چکیده
  : تجدید ارائه صورت های مالی به صورت صریح و شفاف حکایت از قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و پایین بودن کیفیت گزارشگری دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر تجدید ارائه صورت های مالی و انگیزه های نهفته در تجدید ارائه صورتهای مالی است. با استفاده از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌هایی که اقدام به تجدید ارائه نموده‌اند ...  بیشتر

135. بررسی تأثیر هزینه ی سرمایه بر سیاست‌های تقسیم سود
دوره 02، شماره 6 ، زمستان 1391، ، صفحه 90-114

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هزینه­ی سرمایه بر سیاست‌های تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش دوازده فرضیه تدوین شده است که معنا‌دار بودن رابطه­ی بین هزینه­ی سرمایه و سیاست های تقسیم سود شرکت­ها را مورد آزمون قرار می‌دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­های ...  بیشتر

136. بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری بر تأخیر در گزارش حسابرسی

زهره حاجیها؛ صلاح الدین قادری

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 91-107

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین فرصتهای سرمایه گذاری و تأخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 155 شرکت طی سال‌های 1383-1393 انتخاب شده است. برای تجزیه ‌و‌ تحلیل ...  بیشتر

137. بررسی محتوای اطلاعاتی اجزای سود و نحوه ی وزن دهی به این اجزا توسط مدیران و سرمایه گذاران
دوره 01، شماره 1 ، پاییز 1390، ، صفحه 93-113

چکیده
  یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی، کمک به استفاده‌کنندگان در پیش‌بینی سود و جریان‌های نقدی آتی است. طبق بیانیه ی مفاهیم شماره ی یک هیات استانداردهای حسابداری مالی (1978)، سرمایه‌گذاران سود و اجزای آن را برای مقاصد مختلفی به‌کار می‌گیرند. بر این اساس، این پژوهش قصد بررسی اهمیت اجزای سود در پیش‌بینی سود آتی و ملاحظه ی این اجزاء توسط ...  بیشتر

138. بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ خدیجه جعفری پور

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 93-110

چکیده
  هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چـرخه عمر در شرکت های پذیرفتـه شده در بـورس اوراق بهادار تهـران می باشد. در این راستا، تعداد 117 شرکت طی سال های 1388 الی 1391 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺪل ارائه شده ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻮﻧﯽ و راﻣش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ...  بیشتر

139. نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ جواد معصومی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 93-106

چکیده
  چکیدههدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران بوده است. بر اساس ادبیات تحقیق افشای باکیفیت سبب عمومی شدن برخی اطلاعات محرمانه، کاهش میزان احتکار اطلاعات توسط مبادله کنندگان مطلع و کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای کسب اطلاعات محرمانه می شود؛ لذا انتظار می رود افزایش کیفیت حسابرسی موجب کاهش ...  بیشتر

140. تأثیر اخبار خوب و بد بر رابطه‌ی بین افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار

یحیی کامیابی؛ وحید اسکو؛ احسان بوژمهرانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 95-114

چکیده
  معاملات با اشخاص وابسته در قلمرو اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی مایل به دانستن آن می‌باشند بنابراین برای درک بهتر و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده‌کنندگان، افشای اطلاعات مربوط به این نوع معاملات بر صورت‌های مالی ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اخبار خوب و بد بر رابطه‌ی بین معاملات با اشخاص و واکنش بازار ...  بیشتر

141. رایه مدلی جامع برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی با استفاده از منطق فازی

کیهان آزادی؛ محمد رضا نیک بخت؛ موسی بزرگ اصل

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 97-116

چکیده
  در این پژوهش به شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا 17 عامل موثر بر قیمت‌گذاری با مطالعه پیشینه و ادبیات نظری حسابرسی مشخص شد و سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، از 30 نفر از خبرگان حسابرسی که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ...  بیشتر

142. تاثیر فرصت‌های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های کوچک و متوسط

یحیی کامیابی؛ محسن حسن نتاج کردی؛ جمیل ابراهیمی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 99-131

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.9909.2372

چکیده
  هدف: شرکت­ها به دنبال یک سطح هدفمند وجه نقد هستند تا بتوانند از این طریق انعطاف­پذیری مالی خود را حفظ کنند، اما ممکن است در برخی موارد شرکت­ها از این سطح تعیین شده فاصله بگیرند و به تدریج، به سطح بهینه میزان وجه نقد نگهداری شده باز گردند. وجه نقد نگهداری شده و سطح هدفمند آن، ممکن است به دلیل وجود هزینه­های تعدیل متفاوت باشد، و ...  بیشتر

143. رابطه محافظه کاری با استراتژی‌های حسابرسان به منظور مواجهه با ریسک صاحبکار

مصطفی عبدی؛ حسن زلقی؛ مهدی کاظمی علوم

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 101-125

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1401

چکیده
  محافظه‌کاری حسابداری صاحبکار یکی از عواملی است که بر ریسک پروژه حسابرسی تاثیر می‌گذارد. حسابرسان به منظور مواجه با ریسک صاحبکار، استراتژی‌های گوناگونی را اتخاذ می‌نمایند. برای آزمون رابطه محافظه‌کاری حسابداری صاحبکار با بکارگیری استراتژی‌های مختلف توسط حسابرسان به منظور مواجه با ریسک صاحبکار، داده‌های 136 شرکت (680 مشاهده) پذیرفته ...  بیشتر

144. پدیده چسبندگی سود سهام ؛ تبیین مدل جامع اندازه‌گیری و تاثیر‌پذیری آن از مکانیزم‌های راهبری شرکتی

مهدی بشکوه؛ محسن محرم خانی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 101-131

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.11621.2546

چکیده
  هدف: پژوهش­حاضر، بررسی پدیده چسبندگی سود ­سهام و تاثیر­پذیری آن از مکانیزم­های راهبری شرکتی در طی­چرخه­عمر شرکت­ها به همراه تبیین  مدل­های اندازه­گیری در­این خصوص است.­ روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد­119­شرکت از میان شرکت­های پذیرفته­شده بورس تهران طی سال­های­1390 الی1397 انتخاب و به روش رگرسیون ...  بیشتر

145. رقابت اعلامیه‌های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ها

محمود لاری دشت بیاض؛ محمدحسین ذوالفقارآرانی؛ کیمیا اکرمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 103-126

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1571

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تئوری صف‌بندی برای رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با تراکم انتشار اعلامیه‌های سود فصلی شرکت‌ها در یک روز می‌باشد. براین اساس از دو سنجه برای صف‌بندی اعلامیه‌های سود بهره گرفته شده است: 1) معیارهای قابل رؤیت بودن شرکت‌ها و 2) هزینه پردازش اعلامیه‌های سود. این نوشتار براساس روش استاندارد مطالعات رویداد پژوهـی ...  بیشتر

146. تاثیر کیفیت حسابرسی بر اختلاف صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده

مریم قزل سفلی؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی مرادی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1441

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اختلاف ارقام مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده می‌باشد. از آنجاکه پیرامون نحوه تاثیر مثبت و منفی کیفیت حسابرسی بر این اختلاف، دو تحلیل رقیب وجود دارد پژوهش حاضر به مطالعه تجربی تاثیر چهار معیار کیفیت حسابرسی شامل "نوع موسسه (دولتی یا خصوصی بودن)، امتیاز کنترل ...  بیشتر

147. اثر چسبندگی انتظارات مدیران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش مدیران غیرموظف

عباسعلی دریائی؛ یاسین فتاحی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 113-133

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9768.2350

چکیده
  هدف: چسبندگی انتظارات مدیران، ناشی از انتظارات و رفتارهای فرصت‌طلبانه آن‌ها برای رسیدن به این انتظارات است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود با درنظر گرفتن نقش تعدیلی مدیران غیرموظف است.روش: برای نیل به هدف پژوهش، داده‌های 131 شرکت در بازه زمانی 1390-1396 بااستفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره ...  بیشتر

148. تاثیر فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرس با تاکید بر هوش هیجانی

مسیح اله صدری؛ سعید علی احمدی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 119-139

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9737.2344

چکیده
  هدف: هوش هیجانی ممکن است از طریق تعامل با سایر متغیر ها بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس تاثیر داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی بر تاثیر فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرس است. روش:به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از پرسشنامه مبتنی بر سناریو استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1397، جامعه آماری شامل حسابرسان شاغل ...  بیشتر

149. بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی

رضا جامعی؛ قاسم نجفی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 137-161

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.10052.2403

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، شناسایی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر مالکیت دولتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 84 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های1390 تا 1396 به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک و در ...  بیشتر

150. وجوه نقد نگهداری شده و بازده سبد سرمایه گذاری سهام
دوره 02، شماره 3 ، بهار 1391، ، صفحه 78-92

چکیده
  وجوه نقد، یکی از حیاتی‌ترین دارایی‌های شرکت است. میزان وجوه نقد نگهداری شده و ارزیابی بازده سبد سرمایه­گذاری بازار سهام شرکت‌ها، از موضوعات مورد توجه سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و تحلیلگران مالی است. در این تحقیق، تأثیر میزان نقدینگی شرکت‌ها بر بازده سبد سرمایه­گذاری بازار سهام بررسی شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، ...  بیشتر