101. بررسی رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگه داشت وجه نقد با لحاظ شرایط محدودیت مالی

دکتر احمد خدامی پور؛ میثم امینی نیا؛ محمد حسن فدوی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 67-82

چکیده
  وجوه نقد از عوامل مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. عوامل متعددی بر میزان نگه-داشت وجه نقد تاثیرگذار است. یکی از این عوامل اجتناب از پرداخت مالیات است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگه‌داشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. همچنین به این موضوع پرداخته ...  بیشتر

102. بررسی عوامل تعیین کننده ی انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرات اقتصادی آن در بازار سرمایه
دوره 01، شماره 1 ، پاییز 1390، ، صفحه 68-92

چکیده
  شرکت ها با مسأله ی انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی خود روبرو هستند. آنها سطح کیفیت اطلاعات مالی¬ خود را انتخاب می¬کنند و درباره ی میزان افشای اطلاعات، منافع مورد انتظار حاصل از افشای اطلاعات با کیفیت بالا را با هزینه های مرتبط با افشای بیشتر می سنجند و تصمیم می گیرند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر

103. تحلیل آثار اقتصادی فعالیت‌های حسابرسی انجام‌ شده در سطح صنعت

حمید عزیزمحمدلو

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 69-91

چکیده
  انتظار بر این است که فعالیت های حسابرسی از طریق ارتقا شفافیت، کیفیت و قابلیت اطمینان گزارشهای مالی و اقتصادی، شرایط تصمیم گیری صحیح تر عاملان اقتصادی را فراهم آورده و منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاههای اقتصادی شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی این امر است که چنین انتظاری تا چه اندازه در خصوص بنگاههای اقتصادی فعال در بخش صنعت ایران ...  بیشتر

104. بررسی ارتباط بین چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری و هزینه‌های نمایندگی

محمدحسین صفرزاده؛ ناهید کاظمی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 69-90

چکیده
  یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت آن است که تغییرات هزینه‌ها رابطه‌ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه‌ها توسط آندرسون و همکاران (2003) مورد بحث قرار گرفت. به این معنا که میزان افزایش در هزینه‌ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینه‌ها در ازای همان میزان کاهش در سطح ...  بیشتر

105. تأثیر تهدیدها بر استقلال حسابرسان

سمیه سلیمانی؛ محمدرضا شورورزی؛ زهرا نوری توپکانلو

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 69-80

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1512

چکیده
  پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر تهدیدها بر استقلال حسابرسان صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و برحسب روش توصیفی –پیمایشی و با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه داده‌های موردنظر جمع‌آوری‌شده است. برای نیل به هدف پژوهش، تأثیر پنج تهدید مهم تأثیرگذار (منافع شخصی، خود بررسی، جانب‌داری، آشنایی و ارعاب) بر استقلال ظاهری و باطنی ...  بیشتر

106. بررسی تجربی عوامل مؤثر بر بازده سهام: جنبه‏‌های مختلف اثرگذار بر تصمیم‌گیری

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 69-102

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1570

چکیده
  با توجه به اهمیت برآورد بازده سهام به عنوان معیار بااهمیت مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از سرمایه‌گذاران، هدف از انجام این تحقیق تعیین مجموعه متغیرهایی است که بیشترین ارتباط معنی‌دار را با بازده سهام داشته باشند و در پیش‌بینی آن‌ نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کنند. برای این منظور، براساس ادبیات و پیشینه تحقیق، متغیرهای اثرگذار بر بازده ...  بیشتر

107. بررسی اثر ویژگی های خاص شرکتها بر مدیریت سرمایه در گردش

مهدی بهارمقدم؛ وحید محمدرضاخانی؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه

دوره 02، شماره 6 ، زمستان 1391، ، صفحه 71-89

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکتها بر مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد. در این راستا، اثر متغیرهای نسبت جاری، نسبت آنی و رشد فروش نیز کنترل شد. به منظور اندازه-گیری مدیریت سرمایه در گردش از معیار چرخه تبدیل وجه نقد و از متغیرهای فرصتهای رشد، سودآوری، ساختار سرمایه، جریانات نقدی عملیاتی به عنوان ویژگی‌های خاص شرکتها استفاده ...  بیشتر

108. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه سهم بازار محصول و نقد شوندگی سهام.

سید حسن صالح نژاد؛ سید حسام وقفی؛ یگانه گرجی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 71-88

چکیده
  چکیدهدر بازار رقابتی، شرکتها در جهت دستیابی به سهم بیشتر از بازار تلاش می کنند. در این پژوهش ارتباط بین سهم بازار محصول با درجه نقدشوندگی سهام و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این ارتباط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.دوره زمانی تحقیق، شامل شش سال متوالی از سال 1385 تا 1390 می باشد. در این تحقیق 7 گروه صنعتی ...  بیشتر

109. بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و استفاده از حسابرس متخصص صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظام الدین رحیمیان؛ مسعود حسنی القار

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 71-88

چکیده
  بیش اطمینانی یکی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی مدیران است که بر ریسک پذیری تأثیر دارد. حسابرسان متخصص صنعت توانایی بیشتری در کشف تحریف در درون صنعت تخصص خود را دارند. از این رو، احتمال کمتری وجود دارد که مدیران بیش اطمینان از حسابرسان متخصص صنعت استفاده کنند. زیرا احتمال اینکه حسابرسان متخصص صنعت، رویه های حسابداری متهورانه صاحبکاران ...  بیشتر

110. انعطاف پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه .

صابر شعری آناقیز؛ علی رحمانی؛ قاسم بولو؛ بهرام محسنی ملکی رستاقی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 73-88

چکیده
  انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه های مختلف تامین مالی، دغدغه اصلی مدیران مالی شرکتها است. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی، زمینه های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی در بازاریابی محصولات، ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود.از سویی دیگر تحقیقات مختلف ...  بیشتر

111. توانایی کشف مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر مبنای منطق فازی

حمید حقیقت؛ سعید شهسواریان

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 75-95

چکیده
  چالش عمده در مطالعات مربوط به مدیریت سود، یافتن معیاری است که مشخص کند شرکت‌ها به چه میزانی، سودهای خود را مدیریت کرده‌اند. فرض رایج این است که سودها از طریق اقلام تعهدی حسابداری، مدیریت می‌شوند. در اکثر پژوهش‌ها، کشف مدیریت سود، مبتنی بر مدل رگرسیون خطی که توسط جونز (1991) پیشنهاد شد، می‌باشد. هدف این پژوهش مقایسه کارایی مدل‌های ...  بیشتر

112. مدل سازی کیفیت حسابداری

آرش قربانی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 75-100

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.11137.2501

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر، ارائه الگویی برای تبیین و اندازه­گیری کیفیت حسابداری است. در این تحقیق، کیفیت حسابداری، به عنوان درجه­ای تعریف می­شود که اقلام تعهدی برای اندازه­گیری دقیق­تر عملکرد به کار گرفته شده­است. روش: در این تحقیق، مجموعه­ای از شرط­های گشتاوری تبیین شدند تا سه جزء غیرقابل مشاهده واریانس عملکرد حقیقی، واریانس ...  بیشتر

113. بررسی نقش عامل رشد در حساسیت بازدهی به اقلام تعهدی اختیاری

مهدی مشکی میاوقی؛ فاطمه وثوقی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 77-93

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش عامل رشد در حساسیت بازدهی سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با فرض وجود فرصت رشد بالا و عدم تقارن اطلاعاتی، این انتظار وجود دارد که مدیران دارای انگیزه بالا برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و به ویژه اقلام تعهدی اختیاری مثبت، در جهت پیام رسانی اطلاعات ...  بیشتر

114. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین تأمین مالی از طریق اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام

سحر کرمی؛ محمد مرادی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.11923.2571

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تأمین مالی از طریق اعتبار تجاری بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی است. روش: به منظور دست­یابی به اهداف پژوهش تعداد 141 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1387 تا 1396 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک ...  بیشتر

115. رابطه اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی (با توجه به‌ نقش تعدیل‌کننده شک و تردید حرفه‌ای)

عباسعلی دریائی؛ اکرم عزیزی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 79-99

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1400

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی با توجه به متغیر تعدیلی شک و تردید حرفه‌ای حسابرسی است. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، شامل 181 پرسشنامه جمع‌آوری شده از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی می­باشد. به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه آرمگا ...  بیشتر

116. توانایی، دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی

رضا طاهری عابد؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ خسرو فغانی ماکرانی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 85-110

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1440

چکیده
  ویژگی‌های فردی مدیران عامل از جمله توانایی و دانش مالی می‌تواند رفتار و نوع تصمیمات آن‌ها را در سازمان تحت الشعاع قرار داده و به‌موجب آن شفافیت گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار بگیرد. در این تحقیق به بررسی تأثیر توانایی و دانش مالی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی پرداخته شده است. با توجه به محدودیت‌های تحقیق، 110 شرکت پذیرفته‌شده ...  بیشتر

117. بررسی تاثیر تغییرپذیری اقلام تعهدی بر باور نا همگن سرمایه گذار

مریم صفرپور؛ رویا دارابی؛ محسن حمیدیان

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 91-111

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.7640.1979

چکیده
  هدف: بررسی تاثیر تغییرات اقلام تعهدی بر باور ناهمگن سرمایه گذار و افزایش دانش سرمایه گذاران و مدیران جهت تصمیم گیری درامر خرید و فروش سهام می باشد.روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی استفاده شده است.یافته ها: نتایج بررسی نشان می دهد که تغییرپذیری اقلام تعهدی بر باور ناهمگن سرمایه گذار تاثیر مثبت دارد ...  بیشتر

118. ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر اندازه موسسه حسابرسی و حاکمیت شرکتی

زهره حاجیها؛ عادله آزادزاده

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 95-117

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9632.2319

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تاکید بر اندازه موسسه حسابرسی و حاکمیت شرکتی می باشد. روش: در این پژوهش، 56 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1396 موردبررسی قرارگرفته است و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است. یافته­ها: ...  بیشتر

119. تأثیر رتبه کیفیت افشا واطلاع رسانی مناسب بر ظرفیت بدهی

وهاب رستمی؛ لیلا رضایی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 107-136

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9003.2210

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ردیابی تأثیر رتبه کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب روی ظرفیت بدهی شرکت‌ها می‌باشد.روش پژوهش: برای حصول به اهداف تحقیق تعداد 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب و داده‌های متغیرهای تحقیق در طی سال‌‌های 1391 تا 1395 گردآوری و مدل فرضیه‌ با کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه آزمون شد. برای ...  بیشتر

120. بررسی عوامل موثر اخلاقی در مدیریت سود

محمد حسین ودیعی؛ محمد رضا عباس زاده؛ صالح عنبرانی

دوره 02، شماره 3 ، بهار 1391، ، صفحه 65-77

چکیده
  اخلاق در حسابداری اهمیت قابل توجهی دارد زیرا، این رشته همانند سایر رشته‌ها دارای الزامات اخلاقی خاصی تحت عنوان "آیین رفتار حرفه‌ای" است. از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از حوزه های حسابداری از جمله بحث مدیریت سود، نیازمند انجام قضاوت اخلاقی است. لذا، هدف این تحقیق بررسی نقش قضاوت های اخلاقی در مدیریت سود است.به همین منظور تعداد 250 ...  بیشتر

121. تئوری نمایندگی و حق الزحمه ی حسابرسی مستقل : آزمون فرضیه ی جریان های نقدی آزاد
دوره 01، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 76-92

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر هزینه­های نمایندگی ناشی از فرضیه ی جریان­های نقدی آزاد بر        حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل است. در این تحقیق از متغیرهای سطح بدهی شرکت، نسبت فرصت های رشد و میزان سود نقدی پرداختی به عنوان متغیرهای مؤثر بر هزینه­های نمایندگی استفاده گردید. به همین منظور، داده­های مربوط به شرکت­های ...  بیشتر

122. نقش ریسک سیستماتیک مبتنی بر زمان در سودهای مومنتوم

سید محمود موسوی شیری؛ انسیه اکبری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 79-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وجود سودهای مومنتوم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و نقش ریسک سیستماتیک شرطی در وجود سودهای مومنتوم در استراتژی‌های معاملاتی مختلف می‌باشد. با به کارگیری 5 استراتژی معاملاتی به منظور بررسی وجود سودهای مومنتوم و مقایسه سودهای مومنتوم در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت ...  بیشتر

123. رشد سرمایه گذاری و رابطه بین ارزش بازار سهام، سود، و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.

کیهان مهام؛ محمدرضا حیدری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1393، ، صفحه 79-98

چکیده
  این تحقیق به بررسی تأثیر رشد سرمایه گذاری بر رابطه بین ارزش بازار سهام و متغیرهای حسابداری می پردازد. این تحقیق، به این مسأله می پردازد که سرمایه گذاری های قبلی شرکت ها و رشد مورد انتظار سرمایه گذاری چه تغییری در نحوه اثرگذاری داده های حسابداری بر ارزش سهام شرکت ها ایجاد می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه بین ارزش سهام و سود، ...  بیشتر

124. بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار

مهدیه میرعلی؛ فایزه غلامی مقدم؛ رضا حصارزاده

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 81-98

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1513

چکیده
  در سال‌های اخیر جنبه‌های مختلف اطلاعات کیفیِ گزارش‌های مالی، مورد توجه قانون‌گذاران، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه‌ای فعال در بازار سرمایه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی، به عنوان یکی از جنبه‌های مهمّ اطلاعات کیفیِ گزارش‌های مالی، با عملکرد آتی شرکت‌ و بازده بازار حول روزهای انتشار گزارش‌های مالی ...  بیشتر

125. بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر صرف ریسک بازده .

اسفندیار ملکیان؛ سیده زهرا نصیری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 83-100

چکیده
  شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می‌سازد که تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می‌سازد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر صرف ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به این منظور با استفاده از روش داده‌های ترکیبی، ...  بیشتر