26. بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا نیکبخت؛ مهرداد ابراهیمی

دوره 02، شماره 5 ، پاییز 1391، ، صفحه 9-28

چکیده
  گزارشگری مالی با کیفیت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه‌گذاران و همچنین بین خود سرمایه‌گذاران، شکاف قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی را کاهش و نقدشوندگی سهام را افزایش می‌دهد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش، ...  بیشتر

27. بررسی تأثیرکیفیت افشای اطلاعات مالی بر بازده جاری و آتی سهام.

شکراله خواجوی؛ علیرضا ممتازیان

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 9-27

چکیده
  هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تأثیر کیفیت افشا بر بازده جاری و آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی است. در این راستا تأثیر اندازه شر کت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت شرکت‌ها نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ...  بیشتر

28. تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر مدیریت سود و هزینه سرمایه سهام

ویدا مجتهدزاده؛ زهرا بابائی

دوره 02، شماره 6 ، زمستان 1391، ، صفحه 9-28

چکیده
  جدایی مالکیت از مدیریت،رسوایی شرکت های بزرگ، بحران های مالی،آشفتگی بازارهای سرمایه و مواردی از این قبیل، اعتماد سرمایه گذاران را سلب و نگرانی های آن ها را برای حضور در بازار سرمایه افزایش داده است.هدف این پژوهش بررسی رابطه "کیفیت حسابرسی مستقل"به عنوان متغیر مستقل و"مدیریت سود"و"هزینه حقوق صاحبان سهام " به عنوان متغیر های وابسته می ...  بیشتر

29. بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه
دوره 01، شماره 1 ، پاییز 1390، ، صفحه 10-32

چکیده
  مقاله ی حاضر به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این راستا، تأثیر شاخص‌های Q توبین و تمرکز (هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز 4 بنگاه)، بر نسبت بدهی شرکت‌ها بررسی شده است. نمونه ی آماری پژوهش، شامل 86 شرکت در دوره ی زمانی 1381 تا 1388است. روش آماری مورد استفاده جهت ...  بیشتر

30. الگوی مدیریت سود در چرخه عمر شرکت

حمیده اثنی عشری؛ مهدی نادری نور عینی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 22-1

چکیده
  مدیریت سود و الگوی‌های آن از موضوعاتی است که همواره از سوی نهادهای ناظر و محققان مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر رفتار گزارشگری‌مالی مدیران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش، الگوی مدیریت سود در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت و نقش دورنمای رشد بر آن بررسی شد. به این منظور، اقلام تعهدی اختیاری و رفتار ...  بیشتر

31. اشتباهات رایج در پژوهش های تجربی حسابداری

بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 21-45

چکیده
  در این مقاله برخی از اشتباهات رایـج در زمینه روش شناسی در پـژوهش های تجـربی حسابـداری و نحوه نگارش مقاله های انتشار یافته در نشریه های علمی و پژوهشی کشور اشاره شده است. به این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا ابتدا، مروری بر مقاله های حوزه اثباتی در کشور انجام شده و برخی از مقاله های اشتباه شناسایی شدند. سپس، اشتباهات مزبور در ...  بیشتر

32. بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و انگیزه‌های مالکانه

غلامرضا کرمی؛ علی ابراهیمی کردلر؛ علی رضائی هرندی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 21-45

چکیده
  پیشنه تحقیقات حاکی از اثر دوسویه انگیزه‌های مالکانه بر مدیریت سود است. در صورتی که راهبری شرکتی قوی باشد، انگیزه‌های مالکانه باعث همسوسازی انگیزه‌های مدیریت و مالکان می‌گردد؛ در غیراین‌صورت (ضعیف بودن راهبری شرکتی) انگیزه‌های مالکانه سبب بروز مدیریت سود می‌شود. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه ...  بیشتر

33. تاثیر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و نسبت اهرمی بر رابطه بین سود- بازده، قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری و پایداری سود از دیدگاه تحلیل گران

ولی خدادادی؛ محمد صادق زارع زاده مهریزی؛ رضا تاکر؛ حسین عرفانی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1393، ، صفحه 23-40

چکیده
  در این تحقیق به بررسی تاثیر فرصت­های سرمایه­گذاری (مجموع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری دارایی ثابت) و نسبت اهرمی بر رابطه سود- بازده، قیمت­گذاری اقلام تعهدی اختیاری و پایداری سود از دیدگاه تحلیل­گران پرداخته شده است. دوره زمانی تحقیق 5 ساله (1384-1388) بعلاوه برای بررسی پایداری سود از اطلاعات سال 1389 نیز ...  بیشتر

34. بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر رویدادهای واقعی

شکرالله خواجوی؛ وحید علیزاده طلاتپه

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 23-46

چکیده
  در این پژوهش، اثرات سطح افشای داوطلبانه بر انواع مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود مبتنی بر رویدادهای واقعی) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه­گیری سطح افشای داوطلبانه چک­لیست بوتوسان (1997) که توسط کاشانی­پور و همکاران (1388) تعدیل شده، مورد استفاده قرار گرفته است که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه اطلاعاتی، ...  بیشتر

35. بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌ها

شکرالله خواجوی؛ علیرضا ممتازیان؛ علی اضغر دهقانی سعدی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 23-45

چکیده
  مدیران ارشد سازمان با درجه توانایی‌های مختلفی هستند. یکی از دارایی‌های نامشهود ارزشمند شرکت‌ها، قابلیت‌های مدیران بوده که توجه به آن باعث بهبود عملکرد سازمان و افزایش توان رقابت آن در بازار می‌شود. هم‌چنین، از آنجا که مالیات، سود شرکت را کاهش می‌دهد، بسیاری از شرکت‌ها به میزان زیادی فعالیت‌های اجتناب از پرداخت مالیات را با ...  بیشتر

36. مطالعه اثر تعدیل کنندگی فروش مورد انتظار آتی و بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیأت مدیره

حسین فخاری؛ معصومه رمضانی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 23-42

چکیده
  ارتباط نامتقارن بین عملکرد و پاداش در نتیجه رفتار هزینه ها از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر تحقیقات زیادی را در حوزه امور مالی و حسابداری به دنبال داشته است. لذا تبیین عوامل موثر بر این ارتباط و نقش تعدیل کنندگی آنها می تواند موضوع قابل بحثی باشد. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر تعدیل کنندگی فروش مورد انتظار آتی و بهره ...  بیشتر

37. کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت‌های مالی

حسین اعتمادی؛ لیلا عبدلی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 23-43

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت حسابرس بر بروز تقلب حسابداری انجام شده است. در این پژوهش به بررسی اینکه آیا احتمال بروز تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌هایی با کیفیت حسابرس بالاتر کاهش می‌یابد، پرداخته شده است. ‌ به طور کلی، اثر کیفیت حسابرسی بالاتر در کاهش بروز تقلب در صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ...  بیشتر

38. شواهدی از تاثیر جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بر سیاست مدیریت سرمایه در گردش و پیامدهای اقتصادسنجی آن در مدل های تعهدی

آرش قربانی؛ محمد حسین ودیعی نوقابی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 25-52

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1398

چکیده
  در این تحقیق، با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده­های سالانه شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380 تا 1394، شواهدی ارائه می­شود که ورود یا خروج جریان­های نقدی غیرعملیاتی عمده، که با رخدادهای شرکتی مانند عرضه عمومی اولیه یا رخدادهای تامین مالی و سرمایه­گذاری همبسته است، احتمالا به دلیل تاثیر بر درجه تحمل ...  بیشتر

39. بررسی میزان تعامل رشته حسابداری با سایر علوم و رشته‌های دانشگاهی از بُعد پژوهشی

غلامحسین مهدوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1510

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، توصیف وضعیت فعلی پژوهش‌های حسابداری، از نظر میزان تعامل رشته حسابداری با سایر علوم و رشته‌های دانشگاهی، به‌عنوان محرکی اثرگذار بر کیفیت خدمات رشته حسابداری به جامعه، است. در واقع، این پژوهش به دنبال پاسخ به این مسأله است که آیا پژوهشگران رشته حسابداری با پژوهشگران سایر رشته‌های دانشگاهی در تعامل هستند. به همین ...  بیشتر

40. مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی

احمد احمدی؛ فرزانه نصیرزاده؛ محمدرضا عباس زاده

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1568

چکیده
  هدف این پژوهش دستیابی به یک مدل مناسب برای پیش بینی دقیق تر وجه نقد آتیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. بدین منظور اطلاعات 250 شرکت در دوره زمانی سالهای 1383 الی 1395 در نظر گرفته شد. ابتدا با استفاده از یک پژوهش اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان، متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی وجه نقد مشخص شدند. این متغیرها به دو دسته، متغیرهای ...  بیشتر

41. تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس

سید علی حسینی؛ فاطمه گرامی راد؛ طیبه زارع زردینی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 25-46

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.11135.2500

چکیده
  هدف: هدف این مقاله بررسی روند پیشرفت تحقیقات حسابرسی از ابتدا تاسال 2020 است. روش: روش پژوهش اصلی این مقاله تحلیل بیبلیومتریک و تحلیل شبکه‏های اجتماعی است که به مطالعه و بررسی ویژگی‎های مقالات منتشر شده از قبیل نویسندگان، کشورها، موضوعات و ... می پردازد. نمونه این پژوهش 8357 مقاله در حوزه حسابرسی است که در پایگاه Web of science از ابتدا تا ...  بیشتر

42. چارچوب مفهومی مبتنی بر اخلاق برای حسابداری و گزارشگری مالی

شکرالله خواجوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا؛ علیرضا پورگودرزی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.10286.2442

چکیده
  هدف: چارچوب مفهومی فعلی مورد استفاده نهادهای استاندارد گذار بر منافع گروه­های معدودی از استفاده کنندگان تأکید دارد. یعنی، کمتر به مسائل اجتماعی و در نتیجه به ارزش­های اخلاقی توجه می­کند. از این رو، توجه به تأثیر مطلوب ارزش­های اخلاق بر حسابداری و گزارشگری مالی ضروری به نظر می­رسد. به این ترتیب، هدف از پژوهش حاضر ارائه یک چارچوب ...  بیشتر

43. اقلام تعهدی اختیاری، ریسک سیستماتیک و ناتوانی مالی شرکت
دوره 02، شماره 4 ، تابستان 1391، ، صفحه 27-40

چکیده
  هدف این تحقیق فراهم ساختن شواهد تجربی درباره تفسیر منطقی یا خام بودن محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری توسط سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران است. برای این کار اطلاعات مربوط به 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1379 تا 1388 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد: 1) در بازار سرمایه ...  بیشتر

44. پیامدهای مالی تشدید تحریم های اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی

مهدی عربی؛ مهدی تقوی؛ رمضانعلی رویایی؛ بهمن بنی مهد

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 27-52

چکیده
  طبق نظریه اقتصاد سیاسی، کنش­های اقتصادی و سیاسی می­تواند رفتار مدیران، حسابرسان و سرمایه­گذاران را نسبت به گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار دهند. یکی از مصادیق کنش­های سیاسی و اقتصادی کلان در سال­های اخیر، اعمال تحریم­های اقتصادی علیه ایران است. هدف این مقاله، تعیین اثر تشدید تحریم­های اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات صورت­های ...  بیشتر

45. تأثیر درماندگی مالی و سهم بازار بر سیاست سرمایه در گردش در فضای رقابتی بازار.

سیدحسین سجادی؛ نسرین قنواتی

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1393، ، صفحه 27-47

چکیده
  هدف پژوهش بررسی تأثیر درماندگی مالی و سهم بازار بر سیاست سرمایه در گردش با توجه به فضای رقابتی موجود در بازار محصول شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، الگوهای رگرسیونی پژوهش بر پایۀ داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و با استفاده از اطلاعات 122 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1385 تا 1391 بررسی و ...  بیشتر

46. ارزیابی مدل شفافیت گزارشکری مالی پیشنهادی بر مبنای هزینه سرمایه سهام عادی.

فرزانه یوسفی اصل؛ مهناز ملانظری؛ غلامرضا سلیمانی امیری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 27-46

چکیده
  شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده‌کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می-کند. اگر چه در متون تئوریک، نقش شفافیت به روشنی مشخص نگردیده است؛ اما بر اساس یک ارتباط بالقوه، می‌توان عنوان نمود که شفافیت، عدم اطمینان را در مورد ارزش ذاتی کاهش می‌دهد؛ بدین ترتیب انتظار می-رود؛ رابطه منفی بین هزینه سرمایه و شاخص شفافیت ...  بیشتر

47. تاثیر الگوهای تاریخی سود و سود نقدی بر محتوای اطلاعاتی سود نقدی جاری برای پیش‌بینی سود-های آینده در زمان کاهش سود .

حسین سجادی؛ جواد نیک کار؛ سعید حاجی زاده؛ الهه ملک خدایی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 27-45

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر تغییر در الگوهای افزایشی سود و سود نقدی پرداختی در گذشته بر توانایی سودهای جاری در پیش بینی سودهای آینده و همچنین ارتباط تغییر در این الگوها با تغییر در سود نقدی پرداختی دوره جاری است. به همین منظور دو نمونه مشتمل بر تعداد 50 و 42 شرکت با توجه به الگوی مورد بررسی در دو حالت یک دوره‏ی دو ساله و یک دوره‌ی بیش ...  بیشتر

48. سیر تحول کتاب‌های درسی اصول حسابداری1 در ایران از سال 1340 تا 1390

منصور قادری آذر؛ احمد ناصری

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 27-58

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9625.2318

چکیده
  هدف: ایجاد زمینه بهبود و ارتقای کیفیت متون درسی حسابداری روش: در این مطالعه 140 عنوان از کتاب‌های اصول حسابداری1 شناسایی و بازخوانی شده، ابتدا از مجموع 50 عنوان کتاب منتشرشده از سال 1340 تا سال 1380، هشت عنوان از موثرترین و پرتیراژ‌ترینشان  به‌صورت موردی بررسی و سپس از  بین 90 عنوان کتاب منتشره از سال 1380 تا سال 1390 یک نمونه 30تایی انتخاب ...  بیشتر

49. سودمندی بررسی اثر ویژگی‌های فردی حسابرسان در تعیین اهمیت بسترهای خطر تقلب
دوره 02، شماره 3 ، بهار 1391، ، صفحه 28-52

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ویژگی­های فردی(نظیر جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه) در ارزیابی اهمیت بسترهای خطر تقلب است. برای دستیابی به این هدف، نظر حسابرسان در مورد اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب که در استاندارد حسابرسی شماره 24 ایران ذکر شده است مورد سؤال قرار گرفته شد. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه کتبی بوده و روایی ...  بیشتر

50. سودمندی برآوردهای حسابداری در پیش بینی سودها و جریانهای نقد آتی
دوره 01، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 29-45

چکیده
  پیش بینی، عاملی کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران و سهامداران اغلب به دنبال پیش بینی سود‌ها و جریان‎های نقدی هستند تا بتوانند درباره ی دریافت سودهای آتی و ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی سودمندی برآوردهای حسابداری به دست مدیریت، در پیش بینی سود‌ها و جریان‌های نقدی آتی شرکت است. در این ...  بیشتر