تعداد مقالات: 225
27. بررسی تأثیرکیفیت افشای اطلاعات مالی بر بازده جاری و آتی سهام.

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 9-27

شکراله خواجوی؛ علیرضا ممتازیان


28. تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر مدیریت سود و هزینه سرمایه سهام

دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 9-28

ویدا مجتهدزاده؛ زهرا بابائی


30. الگوی مدیریت سود در چرخه عمر شرکت

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 22-1

حمیده اثنی عشری؛ مهدی نادری نور عینی


31. اشتباهات رایج در پژوهش های تجربی حسابداری

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-45

بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور


32. بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و انگیزه‌های مالکانه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 21-45

غلامرضا کرمی؛ علی ابراهیمی کردلر؛ علی رضائی هرندی


35. بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-45

شکرالله خواجوی؛ علیرضا ممتازیان؛ علی اضغر دهقانی سعدی


37. کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت‌های مالی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-43

حسین اعتمادی؛ لیلا عبدلی


39. بررسی میزان تعامل رشته حسابداری با سایر علوم و رشته‌های دانشگاهی از بُعد پژوهشی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-44

غلامحسین مهدوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا


40. مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-48

احمد احمدی؛ فرزانه نصیرزاده؛ محمدرضا عباس زاده


41. تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-46

سید علی حسینی؛ فاطمه گرامی راد؛ طیبه زارع زردینی


42. چارچوب مفهومی مبتنی بر اخلاق برای حسابداری و گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-44

شکرالله خواجوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا؛ علیرضا پورگودرزی


44. پیامدهای مالی تشدید تحریم های اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-52

مهدی عربی؛ مهدی تقوی؛ رمضانعلی رویایی؛ بهمن بنی مهد


46. ارزیابی مدل شفافیت گزارشکری مالی پیشنهادی بر مبنای هزینه سرمایه سهام عادی.

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-46

فرزانه یوسفی اصل؛ مهناز ملانظری؛ غلامرضا سلیمانی امیری


47. تاثیر الگوهای تاریخی سود و سود نقدی بر محتوای اطلاعاتی سود نقدی جاری برای پیش‌بینی سود-های آینده در زمان کاهش سود .

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-45

حسین سجادی؛ جواد نیک کار؛ سعید حاجی زاده؛ الهه ملک خدایی


48. سیر تحول کتاب‌های درسی اصول حسابداری1 در ایران از سال 1340 تا 1390

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-58

منصور قادری آذر؛ احمد ناصری