تعداد مقالات: 218
178. بررسی رابطه بین ویژگی های مؤسسه حسابرسی و شرکاء حسابرسی با کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 135-156

باقر شمس زاده؛ علی اصغر سیف؛ حسن داودآبادی فراهانی


180. قیمت گذاری درآمدهای اختیاری و تبیین نوع مدیریت سود

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 137-158

آرش قربانی؛ محمدرضا حسینی معصوم


181. بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 131-152

جواد اورادی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ زینب سالاری فورگ


185. ارزش نام و نشان‌های تجاری و رابطه آن با شاخص‌های عملکرد

دوره 02، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 125-139

علیرضا مهرآذین؛ امید فروتن؛ محمد تقی پور؛ بشیر قبدیان


186. تاثیرتصدی طولانی بر استقلال حسابرس

دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 134-162

محمدرضا شورورزی؛ احمد زنده دل؛ سینا قاسمپور انارکی


187. بررسی و مقایسه توان اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 117-132

یونس بادآورنهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ زینب برزگر نوشهر


188. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن هزینه ها.

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 125-145

عبدا... خانی؛ محمد جواد غفاری؛ محمد علی شاه محمدی


191. بررسی رفتار نامتقارن هزینه‏ ها از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری.

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 123-144

مهدی حیدری؛ حمزه دیدار؛ بهمن قادری؛ شبنم خالق پرست


192. ارزیابی نقش سرمایه سازمانی برچسبندگی هزینه شرکت.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 137-154

سعید علی احمدی؛ افسانه سروش یار؛ مهدی دادخواه


193. تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای نقدی و تعهدی آن بر عدم‌تقارن اطلاعاتی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-160

عالیه قربانی؛ افسانه سروش یار


194. بررسی تاثیر استراتژی متنوع سازی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 119-137

کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری


195. بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تاکید بر انعطاف‌پذیری مالی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-180

پری چالاکی؛ غلامرضا منصورفر؛ امیر کرمی


196. گردش شرکای مؤسسۀ حسابرسی، کیفیت سود و محافظه‌کاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-173

محمد کاشانی پور؛ محمدعلی رجب بیکی؛ محمد جندقی قمی


197. تحلیل و آسیب‌شناسی پژوهش‌های حسابداری برمبنای رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-134

عزیز گرد؛ سید حسام وقفی؛ مهناز آهنگری؛ سیده سعیده هاشمی


198. تأثیر بحران مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه و ارزش سهام

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 145-168

علی کارشناسان؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی


200. بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-183

پرویز پیری؛ علی آشتاب؛ معصومه رسولی