تعداد مقالات: 225
127. نقش ویژگیهای حسابرس در بهبود کیفیت سود

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 85-106

محمدحسین صفرزاده


128. بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-100

عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت


129. تاثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه ی حسابرسی شرکت های بورسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 87-107

سیدعلی واعظ؛ محمد رمضان احمدی؛ محسن رشیدی باغی


132. بررسی رابطه‌ی اقلام تعهدی اختیاری با تعدیلات سنواتی و نوع اظهارنظر حسابرسی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 89-103

موسی بزرگ اصل؛ مریم دهقانی فیروز آبادی


133. اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه برعمق بازار.

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 89-110

مهدی صالحی؛ فریبا عرب بافرانی


134. تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی با تاکید بر انگیزه‌های فرصت طلبانه.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 89-110

سحر سپاسی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی صیادی صومار


136. بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری بر تأخیر در گزارش حسابرسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 91-107

زهره حاجیها؛ صلاح الدین قادری


138. بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-110

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ خدیجه جعفری پور


139. نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 93-106

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ جواد معصومی


140. تأثیر اخبار خوب و بد بر رابطه‌ی بین افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-114

یحیی کامیابی؛ وحید اسکو؛ احسان بوژمهرانی


141. رایه مدلی جامع برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی با استفاده از منطق فازی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-116

کیهان آزادی؛ محمد رضا نیک بخت؛ موسی بزرگ اصل


142. تاثیر فرصت‌های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 99-131

یحیی کامیابی؛ محسن حسن نتاج کردی؛ جمیل ابراهیمی


143. رابطه محافظه کاری با استراتژی‌های حسابرسان به منظور مواجهه با ریسک صاحبکار

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-125

مصطفی عبدی؛ حسن زلقی؛ مهدی کاظمی علوم


145. رقابت اعلامیه‌های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-126

محمود لاری دشت بیاض؛ محمدحسین ذوالفقارآرانی؛ کیمیا اکرمی


146. تاثیر کیفیت حسابرسی بر اختلاف صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-130

مریم قزل سفلی؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی مرادی


147. اثر چسبندگی انتظارات مدیران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش مدیران غیرموظف

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-133

عباسعلی دریائی؛ یاسین فتاحی